Chủ nhật, 27 Tháng 9 2020
TIN MỚI

BIDV Bắc An Giang thông báo bán khoản nợ

Thong baoNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bắc An Giang thông báo đấu giá tài sản là khoản nợ của Công ty TNHH Việt Can và DNTN Như Ý.

1. Thông tin về bên nợ: Công ty TNHH Việt Can và DNTN Như Ý

- Dư nợ: Số tiền gốc và lãi (bao gồm lãi trong hạn và lãi quá hạn) tạm tính đến hết ngày 28/11/2019 là 1.153.420.837.135 đồng, bao gồm:

+ Dư nợ DNTN Như Ý là 804.420.024.464 đồng, trong đó số tiền gốc là 435.086.648.865 đồng, số tiền lãi là 369.333.375.599 đồng.

+ Dư nợ Công ty TNHH Việt Can là 349.000.812.671 đồng, trong đó số tiền gốc là 157.628.000.000 đồng, số tiền lãi là 191.372.812.671 đồng.

Tài sản bảo đảm:

- Mô tả tài sản bảo đảm cho DNTN Như Ý: Tổng diện tích đất ODT: 81.955,40 m2 (gồm 118 nền), tổng diện tích đất SXKD: 76.509,80 m2 (gồm 23 nền), tổng diện tích đất GD-ĐT: 784,70 m2 (gồm 1 nền), chi tiết phụ lục đính kèm.

- Mô tả tài sản bảo đảm cho Công ty TNHH Việt Can: tổng diện tích đất ODT: 12.766,40 m2 (gồm 6 nền), tổng diện tích đất SXKD: 16.237,00   m2 (gồm 2 nền), tổng diện tích đất GD-ĐT: 16.439,00 m2 (gồm 2 nền), tổng diện tích đất cơ quan, sự nghiệp: 12.534,30 m2 (gồm 1 nền), tổng diện tích đất trụ sở: 7.284,40 m2 (gồm 1 nền), chi tiết phụ lục đính kèm.

- Địa chỉ tài sản: Khu đô thị mới - phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Giá khởi điểm: 840.843.790.272 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi ngàn, hai trăm bảy mươi hai đồng), trong đó: Giá trị khoản nợ của DNTN Như Ý là 586.422.197.834 đồng và giá trị khoản nợ của Công ty TNHH Việt Can 254.421.592.438 đồng.

Lưu ý: Đối với khoản nợ DNTN Như Ý: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đã ủy quyền toàn quyền thực hiện xử lý khoản nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá/ Người được ủy quyền xử lý tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc An Giang.

Địa chỉ: Số 14 Quang Trung, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh.

Địa chỉ: 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 840.843.790.272 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi ngàn, hai trăm bảy mươi hai đồng).

- Đối với việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5. Khoản tiền đặt trước: 126.126.568.541 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn, năm trăm bốn mươi mốt đồng) tương đương với 15% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh, địa chỉ số 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Bắc An Giang, địa chỉ: Số 14 Quang Trung, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2020 tại nơi có tài sản. Xem Hồ sơ tài sản tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh, địa chỉ số 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 21/4/2020, 22/4/2020 và 23/4/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/4/2020 tại trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Bắc An Giang, địa chỉ số 14 Quang Trung, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

11. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Xem 1226 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng