Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021
TIN MỚI

KienLongBank đặt mục tiêu lợi nhuận cả năm 750 tỷ đồng

KienLong Bank giao dichHội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020, Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) cho thấy tại thời điểm 31/12/2019 tổng tài sản hợp nhất đạt 51.093 tỷ đồng, tăng 20,76% so với năm 2018, hoàn thành 102,19% kế hoạch, vượt mốc 50.000 tỷ đồng do đại hội cổ đông giao.

Huy động vốn đạt 46.402 tỷ đồng, tăng 23,7% so với năm 2018, hoàn thành 102,6% kế hoạch. Dư nợ cấp tín dụng đạt 33.480 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2018, đạt 98,76% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,02% trên tổng dư nợ.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của KienLong Bank chỉ đạt 86 tỷ đồng, giảm 204 tỷ đồng, tương đương giảm 70,4% so với năm 2018. 

Trong năm 2019, KienLong Bank đã hoàn thành việc tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC và sẽ không phải trích lập dự phòng cho loại trái phiếu này kể từ ngày 01/01/2020, qua đó góp phần gia tăng lợi nhuận cho KienLong Bank trong thời gian sắp tới.

Tại Hội nghị, Kienlongbank cũng đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, trong đó có kế hoạch xử lý các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Sacombank. Theo đó, KienLong Bank sẽ tiến hành chào bán số cổ phiếu nêu trên ngay trong tháng 1 năm 2020 và dự kiến hoàn tất trong năm 2020.

Hiện tại, KienLong Bank đã nhận được đầy đủ hợp đồng ủy quyền có công chứng từ các khách hàng vay và chủ sở hữu tài sản về việc đồng ý cho KienLong Bank thực hiện chào bán tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Sacombank để thu hồi nợ, sau khi xử lý xong tài sản bảo đảm để thu hồi nợ sẽ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận năm 2020.

KienLong Bank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 750 tỷ đồng và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua trong kỳ họp thường niên sắp tới.

Xem 1565 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng