Thứ tư, 27 Tháng 1 2021
TIN MỚI

LienVietPostBank được tăng vốn điều lệ lên 9.770 tỷ đồng

LienVietPostBank anh hoat dongNgân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - LPB) từ 8.881 tỷ đồng lên gần 9.770 tỷ đồng theo phương án được thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Cụ thể, LienVietPostBank được tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành gần 82,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2018 và phát hành khoảng 6,3 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần. Tổng tỷ lệ phát hành 10% (sở hữu 10 cổ phiếu lấy 1 cổ phiếu).

LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và chỉ đạo có liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tuân thủ quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan tại LPB trước và sau khi tăng vốn điều lệ.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, LPB thực hiện thủ tục sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem 1171 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng