Thứ năm, 02 Tháng 7 2020
TIN MỚI

HD SAISON được sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động

HD SAISON anh hoat dongNgày 08/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 18/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON thay đổi mức vốn điều lệ từ 1.400.000.000.000 đồng (một nghìn bốn trăm tỷ đồng) lên 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ đồng).

Sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP-NHNN ngày 31/10/2017 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON: 2.000.000.000.000 đồng (hai nghìn tỷ đồng), trong đó: Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh sở hữu 50% vốn điều lệ; Credit Saison Co.,Ltd (Nhật Bản) sở hữu 49% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sở hữu 1% vốn điều lệ”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP-NHNN ngày 31/10/2017 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON. Quyết định này thay thế Quyết định số 2247/QĐ-NHNN ngày 15/11/2018 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON.

Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON có trách nhiệm thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi mức vốn điều lệ đã được chấp thuận, đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho NHNN theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem 705 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng