Thứ tư, 23 Tháng 9 2020
TIN MỚI

SeABank báo lãi kỷ lục, gấp đôi năm 2018

SeABank anh hoat dongNgân hàng Đông Nam Á (SeABank) cho biết, kết thúc năm 2019, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của ngân hàng đạt hơn 1.390,69 tỷ đồng, tăng 768,26 tỷ đồng tương đương 123,4% so với năm 2018, tỷ lệ ROE là 12,03%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng.

Các chỉ tiêu khác cũng vượt kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ đầu năm 2019. Theo đó, tổng tài sản đạt 157.398 tỷ đồng, tăng 12,04%. Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 98.613 tỷ đồng, tăng 17,46%, tổng huy động thị trường 1 đạt 95.727 tỷ đồng tăng 13,5. Tổng thu thuần ngoài lãi của SeABank đạt 2.316 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 44% so với tổng thu thuần.

Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN đạt 11,6%. Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 đạt 9%.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 38,5%. Tỷ suất sinh lời tiếp tục cải thiện mạnh, hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 0,75% tăng 120,6% và 12,03% tăng 61,69% so với 2018.

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2019 ở mức 2,31%. Trước đó, SeABank cũng cho biết đã tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong năm 2019.

Xem 1015 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng