Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Ngân hàng Chính sách xã hội góp phần tích cực giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới

Hinh anh ngan hang chinh sach cho vayNăm 2019, được sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội và với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức trong toàn hệ thống, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tiếp tục đạt hiệu quả cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tính đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018; đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 3.634 tỷ đồng so với năm 2018, hoàn thành 162% kế hoạch giao năm 2019.

Tổng doanh số cho vay đạt 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.900 đồng so với năm 2018, với gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 19.012 tỷ đồng (+10,1%) so với cuối năm 2018, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 179.926 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ đồng (+9%) so với cuối năm 2018, hoàn thành 100% kế hoạch với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong tổng dư nợ, dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm chiếm 73,8%.

Trong năm qua, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 266 nghìn lao động, trong đó giúp gần 7 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng 15,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ…

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, có thể nói tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự trị an trên địa bàn và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy kết quả đạt được năm 2019, NHCSXH đã xác định nhiệm vụ trong năm 2020 là bám sát chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của NHCSXH năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao, chủ động khai thác, huy động các nguồn lực và tổ chức giải ngân vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của các đối tượng thụ hưởng, qua đây cũng góp phần hạn chế tín dụng đen, góp phần tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững…

Xem 431 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng