Thứ năm, 02 Tháng 4 2020
TIN MỚI
Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2020

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2020

Ngày 31/12/2019 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký văn bản số 10325/NHNN-TĐKT phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2020.

Theo nội dung của phong trào thi đua được phát động, các đơn vị thuộc NHNN tiếp tục hoàn thiện thể chế về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng bảo đảm minh bạch, kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam: Chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quy định của NHNN về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, đặc biệt là các quy định về lãi suất, huy động vốn, cho vay, phương thức giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; sử dụng hiệu quả nguồn vốn; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng và giảm thấp nợ xấu; tăng cường công tác quản trị rủi ro, bảo đảm thanh khoản; tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai và thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng giải pháp, mục tiêu, lộ trình đặt ra tại Đề án.

Nâng cao chất lượng. đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; chủ động triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng thanh toán điện tử vào thanh toán các dịch vụ công…

Đối với khối đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

Rà soát, phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội; nâng cao chất lượng trong dạy học, học, quản lý và nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, với hoạt động kinh tế - xã hội và của Ngành…

Đối với các tổ chức đoàn thể: Phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua, động viên người lao động hăng say làm việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 của ngành Ngân hàng.

Vận động các đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Các cơ quan thường trực các Hiệp hội và các doanh nghiệp do NHNN quản lý: Hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao; chủ động đề xuất và tham gia đóng góp ý kiến với NHNN trong xây dựng cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng…

Thống đốc NHNN yêu cầu, căn cứ các nội dung thi đua và tình hình hoạt động của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Phong trào thi đua phải có chủ đề và nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị, của ngành Ngân hàng, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung các phong trào thi đua: “Cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam”, Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Thủ trưởng các đơn vị và Trưởng Khối, Cụm thi đua có trách nhiệm phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua và tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Kết thúc phong trào thi đua cần sơ kết, tổng kết để tôn vinh và khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Các cơ quan thông tin, báo chí trong ngành Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua, phát hiện và giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua…

Xem 187 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng