Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI

Đảm bảo an toàn hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 31/12/2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 10273/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng đảm bảo an toàn trong hoạt động. tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, phòng ngừa và hạn chế rủi ro thanh khoản, đặc biệt là trong giai đoạn từ nay đến dịp Tết Nguyên đán.

Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của NHNN tại công văn số 116/CNTT8 ngày 23/11/2019 về việc rà soát an ninh, an toàn hệ thống thông tin; công văn số 9722/NHNN-TT ngày 12/12/2019 về việc một số lưu ý đối với công tác thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2019 và Tết Nguyên đán 2020; công văn số 9772/NHNN-TTGSNH ngày 13/12/2019 về việc phối hợp thực hiện cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Thông tư số 18/2018/TT-NHNN ngày 21/8/2018 quy định về an toàn hoạt động hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng; Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát, giám sát giao dịch thanh toán điện tử, thanh toán thẻ nhất là các giao dịch trực tuyến để phát hiện các giao dịch đáng ngờ và ngăn ngừa việc lợi dụng dịch vụ thanh toán phục vụ cho hoạt động rửa tiền, khủng bố và các giao dịch bất hợp pháp khác.

Chấp hành nghiêm quy định và chỉ đạo của NHNN về hoạt động cấp tín dụng của TCTD đối với khách hàng. Trong đó có chỉ đạo của NHNN tại công văn số 9565/NHNN-CSTT ngày 06/12/2019 liên quan đến hoạt động cho vay để gửi tiết kiệm nhằm mục đích chứng minh tài chính; Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN tại công văn số 3436NHNN-TTGSNH ngày 15/5/2018 về việc chấn chỉnh cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống tại các TCTD.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên. Rà soát các quy định, quy trình nội bộ về hoạt động cấp tín dụng và công tác quản lý cán bộ tín dụng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Tập trung, tăng cường kiểm soát rủi ro thanh khoản, cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn. Chủ động xử lý kịp thời tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán. Kịp thời báo cáo NHNN khi có khó khăn về thanh khoản hoặc những diễn biến bất thường trong hoạt động, đồng thời chủ động lên phương án/kế hoạch để đảm bảo an toàn hoạt động.

Chấp hành đúng quy định của pháp luật về lãi suất huy động vốn; kiểm soát chặt chẽ hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành; công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của NHNN.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng góp phần ổn định tiền tệ, tài chính và các văn bản chỉ đạo liên quan khác của NHNN…

Xem 297 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng