Thứ năm, 01 Tháng 10 2020
TIN MỚI

BIDV Bắc An Giang thông báo bán khoản nợ và tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bắc An Giang thông báo bán khoản nợ và tài sản tại An Giang.

1. Tài sản đấu giá:

a. Tài sản 01: Tài sản BIDV nhận gán nợ:

Mô tả tài sản: Số nền: 474; Tổng diện tích: 101.733,50 (m2), chi tiết phụ lục đính kèm.

Địa chỉ tài sản: Khu đô thị mới - Thành phố lễ hội thuộc phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tên chủ sở hữu: Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.

Giá khởi điểm: 500.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ, tám trăm triệu đồng).

b.  Tài sản 02: Khoản nợ của Công ty TNHH Việt Can và DNTN Như Ý tại BIDV - Chi nhánh Bắc An Giang.

Thông tin về bên nợ: Công ty TNHH Việt Can và DNTN Như Ý

- Dư nợ: Số tiền gốc và lãi (bao gồm lãi trong hạn và lãi quá hạn) tạm tính đến hết ngày 28/11/2019 là 1.153.420.837.135 đồng, bao gồm:

+ Dư nợ DNTN Như Ý là 804.420.024.464 đồng, trong đó số tiền gốc là 435.086.648.865 đồng, số tiền lãi là 369.333.375.599 đồng.

+ Dư nợ Công ty TNHH Việt Can là 349.000.812.671 đồng, trong đó số tiền gốc là 157.628.000.000 đồng, số tiền lãi là 191.372.812.671 đồng.

Tài sản bảo đảm:

- Mô tả tài sản bảo đảm cho DNTN Như Ý: Tổng diện tích đất ODT: 81.955,40 m2 (gồm 118 nền), tổng diện tích đất SXKD: 76.509,80 m2 (gồm 23 nền), tổng diện tích đất GD-ĐT: 784,70 m2 (gồm 1 nền), chi tiết phụ lục đính kèm.

- Mô tả tài sản bảo đảm cho Công ty TNHH Việt Can: tổng diện tích đất ODT: 12.766,40 m2 (gồm 6 nền), tổng diện tích đất SXKD: 16.237,00 m2 (gồm 2 nền), tổng diện tích đất GD-ĐT: 16.439,00 m2 (gồm 2 nền), tổng diện tích đất cơ quan, sự nghiệp: 12.534,30 m2 (gồm 1 nền), tổng diện tích đất trụ sở: 7.284,40 m2 (gồm 1 nền), chi tiết phụ lục đính kèm.

- Địa chỉ tài sản: Khu đô thị mới - Thành phố lễ hội thuộc phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Tên chủ sỡ hữu: DNTN Như Ý.

Giá khởi điểm: 1.153.420.837.135 đồng (Bằng chữ: Một ngàn một trăm năm mươi ba tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn, một trăm ba mươi lăm đồng), trong đó: Giá trị khoản nợ của DNTN Như Ý là 804.420.024.464 đồng và giá trị khoản nợ của Công ty TNHH Việt Can 349.000.812.671 đồng.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc An Giang.

Địa chỉ: Số 14 Quang Trung, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh.

Địa chỉ: 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

4. Giá khởi điểm:

* Tài sản 01: 500.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ, tám trăm triệu đồng).

* Tài sản 02: 1.153.420.837.135 đồng (Bằng chữ: Một ngàn một trăm năm mươi ba tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn, một trăm ba mươi lăm đồng).

- Đối với việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

- Đối với việc mua bán Tài sản gán nợ, giá khởi điểm không bao gồm chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác khi chuyển nhượng, các chi phí này các bên thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Khoản tiền đặt trước:

* Tài sản 01: 75.120.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng) tương đương với 15% giá khởi điểm.

* Tài sản 02: 173.013.125.570 đồng (Một trăm bảy mươi ba tỷ, không trăm mười ba triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn, năm trăm bảy mươi đồng) tương đương với 15% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 27/12/2019 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh, địa chỉ số 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Bắc An Giang, địa chỉ: Số 14 Quang Trung, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 27/12/2019 tại nơi có tài sản. Xem Hồ sơ tài sản tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh, địa chỉ số 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 25/12/2019, 26/12/2019 và 27/12/2019, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 01: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/12/2019; Tài sản 02: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/12/2019 cùng tại trụ sở Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Bắc An Giang, địa chỉ số 14 Quang Trung, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

11. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chi tiết thông báo bán khoản nợ và tài sản tại An Giang xem tại đây.

Xem 1085 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng