In trang này

MB chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 23.700 tỉ đồng

MB anh hoat dong moiNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động ngày 16/10/2018 do Thống đốc cấp cho MB. Theo đó, vốn điều lệ của MB là 23.727 tỉ đồng.

MB có trách nhiệm thực hiện các qui định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 100 do Thống đốc NHNN cấp cho MB.

Xem 301 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng