Thứ tư, 26 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Serbia ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi

Serbia ban hanh Luat Bao hiem tien gui sua doiMới đây, Quốc hội nước Cộng hòa Serbia đã thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) sửa đổi.

Luật sửa đổi quy định một số vấn đề về hoạt động của tổ chức BHTG như tham gia vào quá trình tái cấu trúc ngân hàng, phá sản và thanh lý. Các thay đổi cũng bao gồm định nghĩa về thuật ngữ mới, phương pháp tính phí BHTG dựa trên rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng, quỹ mục tiêu - một trong những vấn đề mấu chốt của hệ thống BHTG.

Luật mới cũng quy định về nguồn vốn của quỹ BHTG. Theo đó, cơ quan BHTG có thể sử dụng quỹ để đầu tư mua sắm trang thiết bị như hệ thống công nghệ thông tin, giải pháp phần mềm và bản quyền để hỗ trợ trả tiền bảo hiểm kịp thời khi xảy ra sự cố cần chi trả.

Với những thay đổi mới này, cơ quan BHTG có thể xác định mức phí bảo hiểm dựa trên mức độ rủi ro của tổ chức tham gia BHTG. Tất cả dữ liệu để xác định mức độ rủi ro được Ngân hàng Quốc gia Serbia cung cấp.

Việc tính toán phí bảo hiểm dựa trên rủi ro hoạt động của ngân hàng sẽ được triển khai trong vòng một năm kể từ khi Luật này có hiệu lực. Thay đổi này là kết quả của sự hài hòa giữa Luật BHTG Serbia với các quy định của Liên minh Châu Âu.

Luật sửa đổi mới được thông qua xác định phương pháp tính phí bảo hiểm thường xuyên, với thời hạn tính phí không muộn hơn ngày 30/9 của năm tính phí, cơ sở để tính phí, cũng như cách thức tính phí bảo hiểm.

Cơ quan BHTG tính và thu phí bảo hiểm thường xuyên tương ứng là nội tệ đối với tiền gửi bằng đồng nội tệ và euro đối với tiền gửi bằng ngoại tệ. Cơ sở để tính phí bảo hiểm đã được thay đổi và hiện được tính trên tổng số tiền bảo hiểm của tiền gửi ngân hàng để phù hợp với các quy định của Liên minh Châu Âu.

Luật cho phép Ngân hàng Quốc gia Serbia hoãn thanh toán phí bảo hiểm bất thường cho một ngân hàng trong tối đa sáu tháng, nếu điều này gây nguy hiểm cho thanh khoản hoặc khả năng thanh toán của ngân hàng đó. Ngân hàng Quốc gia Serbia quyết định trường hợp này dựa trên yêu cầu của ngân hàng thương mại.

Liên quan đến quỹ BHTG, tỷ lệ quỹ mục tiêu tăng từ 5% lên 7,5%.

Luật cũng quy định đối với trường hợp tiền gửi trong các ngân hàng được sáp nhập, người gửi tiền được bảo hiểm cho từng tài khoản tiền gửi riêng biệt tại từng ngân hàng trong vòng 6 tháng kể từ ngày sáp nhập.

Mục tiêu chính của việc sửa đổi Luật là đưa chính sách BHTG phù hợp hơn với các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế; và trên hết là các quy định của EU, trong bối cảnh nền tài chính ổn định hiện nay tại Serbia.

Theo DIV

Xem 212 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.