Thứ tư, 23 Tháng 9 2020
TIN MỚI

BIDV Châu Thành Sài Gòn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.

Thông tin tài sản

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa đất số 525 tờ bản đồ số 10 tại phường Long Trường, quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

- Mô tả tài sản:

* Thửa đất

- Thửa đất số: 525

- Tờ bản đồ số: 10

- Địa chỉ: phường Long Trường, quận 9, TPHCM

- Diện tích: 925,3 m2 (bằng chữ: Chín trăm hai mươi lăm phẩy ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: đất ở

- Thời hạn sử dụng: lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: không

* Giấy tờ về quyền sử dụng đất: GCN Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa BĐ799304, BĐ799305, BĐ799306, BĐ799307; cùng số vào sổ cấp GCN CH01196 do UBND quận 9, TPHCM cấp ngày 15/07/2011.

- Địa chỉ tài sản: phường Long Trường, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

- Giá khởi điểm: 24.044.000.000 VND

(bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Châu Thành Sài Gòn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Danh Khoa

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; SĐT: 0933.416.440).

Tiêu chí lựa chọn: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Châu Thành Sài Gòn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Châu Thành Sài Gòn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Chi tiết Quyết định đấu giá xem tại đây.

Xem 1213 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng