Thứ bảy, 31 Tháng 10 2020
TIN MỚI

BIDV Phú Tài lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phú Tài đang có nhu cầu lựa chọn 02 đơn vị định giá độc lập (trong đó 01 Công ty định giá TSĐB và 01 Công ty định giá khoản nợ).

Thông tin về khách hàng:

- Tên khách hàng: Công ty TNHH Duy Tuấn.

- Địa chỉ: 32 Vũ Bảo, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty TNHH 02 thành viên trở lên số 4100532904, đăng kí thay đổi lần thứ 07 ngày 10/04/2013.

- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm từ gỗ. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây, gỗ chế biến. Sơ chế và mua bán nông sản. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải.

- Vốn chủ sở hữu: 40.000 tr.đ.

Thông tin về khoản nợ và TSĐB:

Chi tiết theo phụ lục kèm theo.

Thời hạn nhận hồ sơ:

- Thời hạn nhận hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Phú Tài phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

- Các đơn vị có nhu cầu có thể liên hệ trước qua địa chỉ và số đện thoại bên dưới để đăng kí nộp hồ sơ.

Địa điểm nhận hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài, Phòng Quản lý rủi ro.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Trà (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; SĐT: 0936706379).

Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, nêu rõ đăng ký thẩm định khoản nợ hay TSĐB, thời gian dự kiến hoàn thành định giá khoản nợ/TSĐB.

- Các thông tin/cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Phú Tài sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Phú Tài không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Thông tin chi tiết về khoản nợ và tài sản đảm bảo xem tại đây.

Xem 1395 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng