In trang này

Agribank Đà Nẵng thay đổi tên các Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc

Agribank anh hoat dongKể từ ngày 15/10/2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Đà Nẵng thay đổi tên các Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc.

1- Chi nhánh Hải Châu 

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng

+ Địa chỉ: Số 228 Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

+ Điện thoại: 0236.3824208; Fax: 0236.3561104

2- Phòng giao dịch Hòa Cường - Khuê Trung

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Cường - Khuê Trung

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Cường -  Khuê Trung.

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Cường- Khuê Trung.

+ Địa chỉ: 41A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3642425; Fax: 0236.3642834

3- Phòng giao dịch 2/9

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng - Phòng giao dịch 2-9.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch 2-9.

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch 2-9.

+ Địa chỉ: 107 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3620709; Fax: 0236.3620709

4- Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -   Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh.

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh .

+ Địa chỉ: 118 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê,  thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3692496; Fax: 0236.3692496

5- Phòng giao dịch Thuận Phước

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng - Phòng giao dịch Thuận Phước.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Thuận Phước.

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Thuận Phước.

+ Địa chỉ: 151 Đường 3 tháng 2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3532425; Fax: 0236.3532425

6- Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương.

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương.

+ Địa chỉ: 156 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3633440; Fax: 0236.3633441

7- Chi nhánh Chợ Mới Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Chợ Mới Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Mới Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Chợ Mới Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 221 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3550908; Fax: 0236.3550908

8- Chi nhánh Ông Ích Khiêm Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Ông Ích Khiêm Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ông Ích Khiêm Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Ông Ích Khiêm Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 542 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3865371; Fax:0236.3873235

9- Chi nhánh Chợ Cồn Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Chợ Cồn Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Cồn Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Chợ Cồn Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 114 Nguyễn Tri Phương, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3689106; Fax: 0236.3689258

10- Chi nhánh Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh quận Cẩm Lệ Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 349 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3846148; Fax: 0236.3846776

11- Chi nhánh Tân Chính Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Tân Chính Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Chính Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Tân Chính Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 337 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3752695; Fax: 0236.3750842

12- Chi nhánh Liên Chiểu Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh quận Liên Chiểu Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Liên Chiểu Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 136 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3813647; Fax:0236.3841650

13- Chi nhánh Hòa Vang Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh huyện Hòa Vang  Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hòa Vang Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Hòa Vang Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: thôn Dương Lâm, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3780118; Fax:0236.3788167

14- Chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Khu Công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3738585; Fax:0236.3738585

15- Phòng giao dịch Sân Bay Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Chợ Cồn Đà Nẵng- Phòng giao dịch Sân Bay.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Cồn Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Sân Bay Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Chợ Cồn Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Sân Bay Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3614522; Fax: 0236.3614522

16- Phòng giao dịch Hòa Phát

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh quận Cẩm Lệ  Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phát.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phát.

- Tên viết tắt: Agribank Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phát.

+ Địa chỉ: 353 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3660272; Fax:0236.3846776

17- Phòng giao dịch Khuê Trung

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh quận Cẩm Lệ  Đà Nẵng- Phòng giao dịch Khuê Trung.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Khuê Trung.

- Tên viết tắt: Agribank Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Khuê Trung.

+ Địa chỉ: 676 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3698374; Fax: 0236.3698374

18- Phòng giao dịch An Hòa

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh quận Cẩm Lệ Đà Nẵng- Phòng giao dịch An Hòa.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch An Hòa.

- Tên viết tắt: Agribank Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch An Hòa.

+ Địa chỉ: Lô 7,8,9 Mặt tiền chợ Cẩm Lệ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3697544; Fax: 0236.3697719

19- Phòng giao dịch Hòa Minh

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Liên Chiểu Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Minh.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Liên Chiểu Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Minh.

- Tên viết tắt: Agribank Liên Chiểu Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Minh.

+ Địa chỉ: 139 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3680696; Fax: 0236.3680696

20- Phòng giao dịch Hòa Khánh

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Liên Chiểu Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Khánh.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Liên Chiểu Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Khánh.

- Tên viết tắt: Agribank Liên Chiểu Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Khánh.

+ Địa chỉ: 65 Nguyễn Cảnh Chân, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3733433; Fax: 0236.3733433

21- Phòng giao dịch Hòa Nhơn

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Hòa Vang Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Nhơn.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Vang Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Nhơn.

- Tên viết tắt: Agribank Hòa Vang Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Nhơn.

+ Địa chỉ: thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3789239; Fax: 0236.3617767

22- Phòng giao dịch Hòa Phước

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Hòa Vang Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phước.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Vang Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phước.

- Tên viết tắt: Agribank Hòa Vang Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phước.

+ Địa chỉ: Quốc lộ 1A thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3687969; Fax: 0236.3686173

23- Phòng giao dịch Hòa Hiệp

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Hòa Khánh  Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Hiệp.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Khánh Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Hiệp.

- Tên viết tắt: Agribank Hòa Khánh Nam  Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Hiệp.

 + Địa chỉ: 843A Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3771084; Fax: 0236.3771048

24- Phòng giao dịch Hòa Sơn

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Sơn.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng -  Phòng giao dịch Hòa Sơn.

- Tên viết tắt: Agribank Khu Công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Sơn.

+ Địa chỉ: thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại:0236.3793014; Fax: 0236.3793178

Xem 6365 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng