Thứ sáu, 24 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Agribank Đà Nẵng thay đổi tên các Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc

Agribank anh hoat dongKể từ ngày 15/10/2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Đà Nẵng thay đổi tên các Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc.

1- Chi nhánh Hải Châu 

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng

+ Địa chỉ: Số 228 Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

+ Điện thoại: 0236.3824208; Fax: 0236.3561104

2- Phòng giao dịch Hòa Cường - Khuê Trung

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Cường - Khuê Trung

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Cường -  Khuê Trung.

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Cường- Khuê Trung.

+ Địa chỉ: 41A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3642425; Fax: 0236.3642834

3- Phòng giao dịch 2/9

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng - Phòng giao dịch 2-9.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch 2-9.

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch 2-9.

+ Địa chỉ: 107 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3620709; Fax: 0236.3620709

4- Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -   Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh.

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh .

+ Địa chỉ: 118 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê,  thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3692496; Fax: 0236.3692496

5- Phòng giao dịch Thuận Phước

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng - Phòng giao dịch Thuận Phước.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Thuận Phước.

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Thuận Phước.

+ Địa chỉ: 151 Đường 3 tháng 2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3532425; Fax: 0236.3532425

6- Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương.

- Tên viết tắt: Agribank Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương.

+ Địa chỉ: 156 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3633440; Fax: 0236.3633441

7- Chi nhánh Chợ Mới Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Chợ Mới Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Mới Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Chợ Mới Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 221 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3550908; Fax: 0236.3550908

8- Chi nhánh Ông Ích Khiêm Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Ông Ích Khiêm Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ông Ích Khiêm Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Ông Ích Khiêm Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 542 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3865371; Fax:0236.3873235

9- Chi nhánh Chợ Cồn Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Chợ Cồn Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Cồn Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Chợ Cồn Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 114 Nguyễn Tri Phương, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3689106; Fax: 0236.3689258

10- Chi nhánh Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh quận Cẩm Lệ Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 349 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3846148; Fax: 0236.3846776

11- Chi nhánh Tân Chính Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Tân Chính Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Chính Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Tân Chính Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 337 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3752695; Fax: 0236.3750842

12- Chi nhánh Liên Chiểu Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh quận Liên Chiểu Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Liên Chiểu Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 136 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3813647; Fax:0236.3841650

13- Chi nhánh Hòa Vang Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh huyện Hòa Vang  Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hòa Vang Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Hòa Vang Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: thôn Dương Lâm, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3780118; Fax:0236.3788167

14- Chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Khu Công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3738585; Fax:0236.3738585

15- Phòng giao dịch Sân Bay Đà Nẵng

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Chợ Cồn Đà Nẵng- Phòng giao dịch Sân Bay.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Cồn Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Sân Bay Đà Nẵng.

- Tên viết tắt: Agribank Chợ Cồn Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Sân Bay Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3614522; Fax: 0236.3614522

16- Phòng giao dịch Hòa Phát

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh quận Cẩm Lệ  Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phát.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phát.

- Tên viết tắt: Agribank Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phát.

+ Địa chỉ: 353 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3660272; Fax:0236.3846776

17- Phòng giao dịch Khuê Trung

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh quận Cẩm Lệ  Đà Nẵng- Phòng giao dịch Khuê Trung.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Khuê Trung.

- Tên viết tắt: Agribank Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Khuê Trung.

+ Địa chỉ: 676 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3698374; Fax: 0236.3698374

18- Phòng giao dịch An Hòa

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh quận Cẩm Lệ Đà Nẵng- Phòng giao dịch An Hòa.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch An Hòa.

- Tên viết tắt: Agribank Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch An Hòa.

+ Địa chỉ: Lô 7,8,9 Mặt tiền chợ Cẩm Lệ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3697544; Fax: 0236.3697719

19- Phòng giao dịch Hòa Minh

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Liên Chiểu Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Minh.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Liên Chiểu Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Minh.

- Tên viết tắt: Agribank Liên Chiểu Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Minh.

+ Địa chỉ: 139 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3680696; Fax: 0236.3680696

20- Phòng giao dịch Hòa Khánh

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Liên Chiểu Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Khánh.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Liên Chiểu Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Khánh.

- Tên viết tắt: Agribank Liên Chiểu Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Khánh.

+ Địa chỉ: 65 Nguyễn Cảnh Chân, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3733433; Fax: 0236.3733433

21- Phòng giao dịch Hòa Nhơn

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Hòa Vang Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Nhơn.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Vang Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Nhơn.

- Tên viết tắt: Agribank Hòa Vang Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Nhơn.

+ Địa chỉ: thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3789239; Fax: 0236.3617767

22- Phòng giao dịch Hòa Phước

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Hòa Vang Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phước.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Vang Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phước.

- Tên viết tắt: Agribank Hòa Vang Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Phước.

+ Địa chỉ: Quốc lộ 1A thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3687969; Fax: 0236.3686173

23- Phòng giao dịch Hòa Hiệp

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Hòa Khánh  Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Hiệp.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Khánh Nam Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Hiệp.

- Tên viết tắt: Agribank Hòa Khánh Nam  Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Hiệp.

 + Địa chỉ: 843A Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại: 0236.3771084; Fax: 0236.3771048

24- Phòng giao dịch Hòa Sơn

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Sơn.

b) Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng -  Phòng giao dịch Hòa Sơn.

- Tên viết tắt: Agribank Khu Công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Sơn.

+ Địa chỉ: thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Điện thoại:0236.3793014; Fax: 0236.3793178

Xem 1475 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.