Thứ hai, 01 Tháng 6 2020
TIN MỚI

Ngân hàng Nhà nước công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 07/10/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2052/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực hoạt động tín dụng và hoạt động thanh toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Theo đó, NHNN công bố 03 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hoạt động tín dụng và hoạt động thanh toán, bao gồm: (i) Thủ tục đề nghị khoanh nợ (thuộc lĩnh vực hoạt động tín dụng, được thực hiện tại Vụ Tín dụng các ngành kinh tế); (ii) Thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng (thuộc lĩnh vực hoạt động thanh toán, được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố); (iii) Thủ tục mở tài khỏn thanh toán tại NHNN (thuộc lĩnh vực hoạt động thanh toán, được thực hiện tại Sở Giao dịch NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố)

Cũng tại Quyết định này, NHNN công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN, cụ thể là thủ tục đề nghị xóa nợ đối với tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan, bất khả khàng (thuộc lĩnh vực hoạt động tín dụng, được thực hiện tại Vụ Tín dụng các ngành kinh tế).

Quyết định số 2052/QĐ-NHNN vừa ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem 199 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng