Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Agribank Long An thay đổi tên Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc

Agribank anh hoat dongTừ ngày 01/10/2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Long An thay đổi tên một số  Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc.

1. Agribank Chi nhánh Bến Lức 

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bến Lức 

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Long An.

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Đông Long An.

+ Địa chỉ: Số 3 Huỳnh Châu Sổ, Khu phố 1, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.872782, Fax: 02723.0871156

2. Agribank Chi nhánh Gò Đen 

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh khu vực Gò Đen 

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh khu vực Gò Đen Đông Long An.

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Khu vực Gò Đen Đông Long An.

+ Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu 1, Ấp chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.870532, Fax: 02723.870116

3. Agribank Chi nhánh Tân Trụ 

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tân Trụ

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tân Trụ Đông 

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Tân Trụ Đông

+ Địa chỉ: Số 157 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.867240, Fax: 02723.867169

4. Agribank Chi nhánh Cần Giuộc

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Giuộc 

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Giuộc Đông 

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh huyện Cần Giuộc Đông Long An.

+ Địa chỉ: Số 1, Quốc lộ 50, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.874264, Fax: 02723.875081

5. Agribank Chi nhánh Cần Đước

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Đước

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cần Đước Đông 

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Cần Đước Đông

+ Địa chỉ: Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.881224, Fax: 02723.885486

6. Agribank Chi nhánh Thủ Thừa 

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thừa 

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thừa Đông 

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Thủ Thừa Đông  .

+ Địa chỉ: đường Phan Văn Tình, Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.864258, Fax: 02723.864845

7. Agribank Chi nhánh khu vực Cầu Voi 

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh khu vực Cầu Voi 

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh khu vực Cầu Voi Đông .

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Khu vực Cầu Voi Đông .

+ Địa chỉ: Ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.591938, Fax: 02723.591067

8. Phòng giao dịch Tân Tập

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cần Giuộc Long An - Phòng giao dịch Tân Tập.

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Giuộc Đông - Phòng giao dịch Tân Tập

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Cần Giuộc Đông - Phòng giao dịch Tân Tập.

+ Địa chỉ: Số 119, tổ 22 ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.8477369, Fax: 02723.848376

9. Phòng giao dịch Long Hòa

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Đước - Phòng giao dịch Long Hòa.

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Đước Đông - Phòng giao dịch Long Hòa

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Cần Đước Đông Long An - Phòng giao dịch Long Hòa.

+ Địa chỉ: Số 268 A, tổ 11, Ấp 5, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.722767, Fax: 02723.722769

10. Phòng giao dịch Bà Mía

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thừa - Phòng giao dịch Bà Mía.

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thừa Đông - Phòng giao dịch Bà Mía

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Thủ Thừa Đông - Phòng giao dịch Bà Mía.

+ Địa chỉ: Ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.863638, Fax: 02723. 863886

11. Phòng giao dịch Lương Bình

a. Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Lức - Phòng giao dịch Lương Bình

b. Tên gọi mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Long An - Phòng giao dịch Lương Bình.

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Đông Long An - Phòng giao dịch Lương Bình.

+ Địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

+ Điện thoại: 02723.646559, Fax: 02723.646556

Xem 2247 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 01-10-2019 3:06 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng