Thứ năm, 02 Tháng 7 2020
TIN MỚI

BIDV Nam Gia Lai bán đấu gia tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Nam Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

1. Thông tin tài sản

a. Tên tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AL 606556 do UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 20/10/2008, thửa đất số: 100 tờ bản đồ số: 00; Diện tích: 300 m2 đất ở; Đứng tên Chủ sở hữu, sử dụng: Ông Nguyễn Thanh Chúng.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AL 684106 do UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/5/2008, thửa đất số: 102; 103; tờ bản đồ số: 00; Diện tích: 600 m2 đất ở; Đứng tên Chủ sở hữu, sử dụng: Ông Nguyễn Thanh Chúng.

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AL 652103 do UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 20/10/2008, thửa đất số: 101; tờ bản đồ số: 00; Diện tích: 300 m2 đất ở; Đứng tên Chủ sở hữu, sử dụng: Ông Nguyễn Cung.

- Tài sản 4: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AL 473450 do UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 05/9/2007, thửa đất từ lô số: 104 đến lô số: 111; tờ bản đồ số: 00; Diện tích: 2.400 m2 đất ở; Đứng tên Chủ sở hữu, sử dụng: Ông Nguyễn Cung và bà Huỳnh Thị Kim Liên.

- Tài sản 5: Quyền sử dụng đất thuê  và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng thuê đất tháng 11 năm 2003 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai và Xí nghiệp Tư doanh An Sơn; Diện tích đất thuê: 6.000 m2

Tài sản gắn liền với đất: 04 nhà xưỡng ( Gồm: G1 diện tích: 338,9 m2; Nhà G2 diện tích: 151,3 m2; Nhà G3 diện tích: 465 m2 và Nhà G4 diện tích: 3.577 m2)

b. Nơi có tài sản đấu giá:

- Địa chỉ: Đường Ngô Mây, tổ dân phố 1, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

2. Một số thông tin liên quan đến cuộc bán đấu giá

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá : 09 giờ 00 ngày 11/10/2019

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thanh Liêm; địa chỉ: 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố PLeiku, tỉnh Gia Lai

- Giá khởi điểm của tài sản là: 7.779.918.000 đồng (Bảy tỷ, baỷ trăm bảy mươi chín triệu,chín trăm mười tám ngàn đồng)

- Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm là: 778.000.000 đồng ( Bảy trăm, bảy mươi tám triệu đồng)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 03/10/2019 & 04/10/2019  tại: Đường Ngô Mây, tổ dân phố 1, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá : 500.000 đồng / Hồ sơ

- Thời gian bán, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16  giờ ngày 10/10/2019

- Thời gian nộp tiền đặt trước : Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào Tài khoản: Nguyễn Thanh Liêm-Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thanh Liêm; Số tài khoản: 62610000256868 Tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi Gia lai; từ ngày: 08/10/2019 đến 16 giờ 00 ngày 10/10/2019

- Đầu mối liên hệ: anh Đặng Thế Sửu, Phó Phòng QLRR - BIDV Nam Gia Lai, điện thoại: 0905.131.199

Xem 1127 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng