Thứ tư, 15 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Agribank Trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Agribank Trung tâm Sài Gòn) thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo nhằm thu hồi nợ. Thời gian tổ chức đấu giá vào 14h30 ngày 30/9/2019  tại Công ty  đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn-111A đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Bình Phú TP HCM.

Tài sản cần chuyển nhượng.

Tài sản thứ nhất: 23.296m2 đất tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 298195, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 04294 do UBND Huyện Bến Cát (nay là Thị xã Bến Cát), Tỉnh Bình Dương cấp ngày 26/08/2008:

- Thửa đất số: gồm 47 thửa đất ,tờ bản đồ số 10.

- Diện tích: 23.296m2

- Địa chỉ: xã Tân Định, huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương (nay đổi thành Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

- Thời hạn sử dụng: đến 11/2019, 11/2044, 11/2049, 10/2043, 08/2039.

Tài sản thứ hai: 21.905 m2 đất tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 298198, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H 04296 do UBND Huyện Bến Cát (nay là Thị xã Bến Cát), Tỉnh Bình Dương cấp ngày 26/08/2008:

- Thửa đất số: Gồm 35 thửa đất, Tờ bản đồ số 10.

- Diện tích: 21.905 m2

- Địa chỉ: xã Tân Định, huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương (nay đổi thành Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

Tài sản thứ ba: 4.331 m2 đất tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 271081, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H 03839 do UBND Huyện Bến Cát (nay là Thị xã Bến Cát), Tỉnh Bình Dương cấp ngày 26/08/2008:

- Thửa đất số: Có 9 thửa đất, tờ bản đồ số 4.

- Diện tích: 4.331 m2

- Địa chỉ: xã Tân Định, huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương (nay đổi thành Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Tài sản thứ tư: 10.124m2 đất tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 619964, số vào sổ cấp GCN: CH08380 do UBND Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cấp ngày 14/03/2013.

- Thửa đất số: 2141; tờ bản đồ số 10

- Diện tích: 10.124m2

- Địa chỉ lô đất: Thuộc xã Tân Định, huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương (nay đổi thành Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm.

Tài sản thứ năm: 10.124m2 đất tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 619963, số vào sổ cấp GCN: CH08381 do UBND Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cấp ngày 14/03/2013.

- Thửa đất số: 2140; tờ bản đồ số 10

- Diện tích: 10.124m2

- Địa chỉ lô đất: Thuộc xã Tân Định, huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương (nay đổi thành Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm

Tài sản thứ sáu: 9.452 m2 đất tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 298240, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H 04293 do UBND Huyện Bến Cát (nay là Thị xã Bến Cát), Tỉnh Bình Dương cấp ngày 26/08/2008.

- Thửa đất gồm 21 thửa đất, tờ bản đồ số 10.

- Diện tích: 9.452 m2

- Địa chỉ: xã Tân Định, huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương (nay đổi thành Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

Tình trạng pháp lý của tài sản: Có công chứng thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo

Giá khởi điểm: Tổng giá trị của 06 tài sản bán đấu giá là 103.254.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh ba tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu đồng), giá khởi điểm của từng tài sản cụ thể như sau:

- Tài sản thứ 1: 28.980.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ chin trăm tám  mươi triệu đồng)

- Tài sản thứ 2: 24.540.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng)

- Tài sản thứ 3: 7.299.000.000 đồng (Bằng chữ: bảy tỷ, hai trăm chin mưới chín triệu đồng)

- Tài sản thứ 4: 15.093.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, không trăm chín mươi ba triệu đồng)

- Tài sản thứ 5: 21.942.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, chin trăm bốn mươi hai triệu đồng)

- Tài sản thứ 6: 5.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm triệu đồng)

Mô tả về tài sản: Đất trống, nằm giáp dự án khu nhà ở xã hội Thịnh Gia, cách trục đường quốc lộ 13 3km.

- Cán bộ liên hệ: Phí Văn Hiệp - Phòng xử lý nợ. Điện thoại di động: 0914011082. Điện thoại cố định: 08.38231880 - 423.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản. Liên tục kể từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản (niêm yết chậm nhất ngày 13/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019 trong giờ hành hành tại công ty đấu giá  Công ty  đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn111A đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Bình Phú TP HCM.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/9/2019 đến ngày 27/09/2019 tại xã Tân Định, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, nay đổi thành phường Tân Đinh, xã Bến Cát tỉnh Bình Dương.

Số tiền đặt trước: 10.325.400.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 25/09/2019, ngày 26/09/2019 và ngày 27/09/2019 (trong giờ hành chính).

- Số tài khoản: 1900201447383 mở tại Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Nội dung: nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản “06 QSDĐ tại xã Tân Định, huyện Bên Cát Tỉnh Bình Dương (nay đổi tên thành Phường Tân Định, Thị xã bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Để biết thêm thông tin xin liên hệ: Công ty  đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn: ĐT: 028-22455120

- Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, địa chỉ Số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. HCM. Điện thoại cố định: 028.38231880-423

- Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng Giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.

Xem 1405 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng