Thứ ba, 24 Tháng 11 2020
TIN MỚI

BIDV Châu Thành Sài Gòn lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

1. Thông tin tài sản:

1.1 Tài sản thứ 1:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa đất số 401 tờ bản đồ số 8 tại ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

- Mô tả tài sản:

* Đất:

- Thửa đất số: 401

- Tờ bản đồ số: 8

- Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

- Diện tích: 6993 m2 (bằng chữ: Sáu nghìn chín trăm chín mươi ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác

- Thời hạn sử dụng: 10/2063

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất                                                                           

* Tài sản gắn liền với đất là nhà ở: 

- Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CK 376543, số vào sổ cấp - GCN: CS 02139 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 15/08/2017.

- Địa chỉ tài sản: Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

1.2 Tài sản thứ 2:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa đất số 402 tờ bản đồ số 8 tại Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

- Mô tả tài sản:

* Đất:

- Thửa đất số: 402

- Tờ bản đồ số: 8

- Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

- Diện tích: 449 m2 (bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất                                                                                  

* Tài sản gắn liền với đất là nhà ở:

- Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CK 376544, số vào sổ cấp GCN: CS 02138 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 15/08/2017.

- Địa chỉ tài sản: Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

1.3 Tài sản thứ 3:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa đất số 403 tờ bản đồ số 8 tại Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

- Mô tả tài sản:

* Đất:

- Thửa đất số: 403

- Tờ bản đồ số: 8

- Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

- Diện tích: 732 m2 (bằng chữ: Bảy trăm ba mươi hai mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác

- Thời hạn sử dụng: 10/2063

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất là nhà ở: -/-

- Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CK 376545, số vào sổ cấp GCN: CS 02137 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 15/08/2017.

- Địa chỉ tài sản: Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

1.4 Tài sản thứ 4:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa đất số 580 tờ bản đồ số 8 tại Đức Lập Thượng - Đức Hòa - Long An

- Mô tả tài sản:

* Đất:

- Thửa đất số: 580

- Tờ bản đồ số: 8

- Địa chỉ: Đức Lập Thượng - Đức Hòa - Long An

- Diện tích: 3139 m2 (bằng chữ: Ba ngàn một trăm ba mươi chín mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 3139 m2; Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác

- Thời hạn sử dụng: 10/2033

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất là nhà ở: -/-

- Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 588315, số vào sổ cấp GCN: H 01801 do UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 23/09/2005.

- Địa chỉ tài sản: Đức Lập Thượng - Đức Hòa - Long An

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Châu Thành Sài Gòn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn, Phòng Khách hàng doanh nghiệp.

- Đầu mối liên hệ: Ông Trương Duy Hoàng

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; SĐT: 0366043555).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Châu Thành Sài Gòn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Châu Thành Sài Gòn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Xem 1802 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng