In trang này

Agribank CN Sở Giao dịch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Sở Giao dịch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Mô tả tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá là toàn bộ khoản nợ xấu của khách hàng Công ty CP tập đoàn Đông Thiên Phú vay tại Agribank Sở Giao dịch. 

- Thông tin người có tài sản đấu giá: Agribank Sở Giao dịch, địa chỉ: số 2 và số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 137.232.104.178 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, một trăm linh tư nghìn, một trăm bảy mươi tám đồng).

Kế hoạch tổ chức:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp tại địa điểm nộp hồ sơ là 5 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên website Agribank; Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện với điều kiện Agribank CN Sở Giao dịch phải nhận được trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên website Agribank (thời gian nhận hồ sơ từ 8h00 đến 17h00 ngày làm việc). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Agribank Sở Giao dịch - số 2 và số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

- Hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá:

+ Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá (bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập).

+ Cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá (cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức đấu giá).

+ Năng lực, kinh nghiệm (bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức đấu giá tài sản).

+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá.

+ Uy tín, thời gian hoạt động.

+ Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên).

+ Số lượng hợp đồng đã đấu giá thành (Hợp đồng và Biên bản đấu giá thành).

+ Quy mô (bản sao chứng thực giấy phép hoặc đăng ký thành lập chi nhánh, quyết định thành lập chi nhánh).

+ Cam kết thực hiện theo đúng các yêu cầu của Agribank CN Sở Giao dịch.

+ Các cam kết khác (nếu có).

(*) Lưu ý:

- Hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá của tổ chức đấu giá được niêm phong khi bàn giao cho Agribank CN Sở Giao dịch.

- Agribank CN Sở Giao dịch sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được chọn; những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn; Agribank CN Sở giao dịch không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Bà Chu Thị Thanh Phương; Điện thoại: 024.3772.1119/0944.349.000; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 2034 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng