Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020
TIN MỚI

BIDV Châu Thành Sài Gòn lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất tại phường Long Trường, quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa đất số 525 tờ bản đồ số 10 tại phường Long Trường, quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

- Mô tả tài sản: Giấy tờ tài sản: GCN Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa BĐ799304, BĐ799305, BĐ799306, BĐ799307; cùng số vào sổ cấp GCN: CH01196 do UBND Quận 9, TPHCM cấp ngày 15/07/2011

- Địa chỉ tài sản: phường Long Trường, quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Châu Thành Sài Gòn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh  Châu Thành Sài Gòn, Phòng Khách hàng doanh nghiệp.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Danh Khoa (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; SĐT: 0933.416.440).

Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Châu Thành Sài Gòn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Châu Thành Sài Gòn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Xem 1660 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng