Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Agribank Chi nhánh 3 lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh 3 TP Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá.

Tài sản thấm định giá

Thửa đất:

- Thửa đất số: 150 và 151 Tờ bản đồ số: 40 (C3)

- Địa chỉ thửa đất: Khu phế Bình Đức, phường Bình Hòa, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Tổng Diện tích: 3754m2 (Bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm năm mươi bốn mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng:

+ 300m2 Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ 162m2 Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 03/2049

+ 1561m2 Đất trồng cây hàng năm khác; Thời hạn sử dụng: 01/2018

+ 1731m2 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh; Thời hạn sử dụng: 03/12/2060

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất (300m2)* Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (1723 m2); Nhà nước giao đât có thu tiên sử dụng đât (1731m2)

Tài sản gắn liền với đất:

- Loại nhà ở: Nhà kho

- Diện tích xây dựng: 1008m2

- Kết cấu chủ yếu: Móng BTCT, cột thép, nền bêtông, vách gạch + tole, nên gạch ceramic, mái tole

- Cấp công trình: Cấp 4

- Số tầng: Trệt

- Năm hoàn thành xây dựng: 4

Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 823479 vào số cấp giây chứng nhận số CH 02457/BH do Ủy ban nhân dân thị Xã Thuận An cấp ngày 07 tháng 04 năm 2012

Tiêu chí lựa chọn tổ chức thâm định giá tài sản

Tổ chức thâm định giá tài sản đăng ký định giá tài sản nêu trên phải đáp ứng những tiêu chí sau:

- Doanh nghiệp thâm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

- Doanh nghiệp thâm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thâm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thâm định giá;

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thâm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....;

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chỉ phí đi khảo sát, thu thập thông tỉn để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ,...)

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

- Có trụ sở làm việc đóng trên địa bàn Tỉnh Bình Dương hoặc TP Hồ Chí Minh;

Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Hồ sơ năng lực của tô chức;

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chỉ phí đi thâm định)..

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thâm định giá: Từ ngày 05/9/2019 đến hết ngày 12/9/2019, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3.

Kết quả lựa chọn tổ chức thâm định giá: Được thông báo vào ngày 16/9/2018, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3.

Thông tin chi tiết, liên hệ:  trong giờ làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh 3, địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Liên hệ: ông Nguyễn Thành Minh, SĐT 0902360737, hoặc (028) 62907135; (028) 62907235, số Fax: (028) 62907300.

Xem 1941 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng