In trang này

BIDV Long An lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

Hinh anh dau giaNgân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhanh Long An thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ Cty TNHH Công Bình.

1. Thông tin khách hàng và khoản nợ 

 - Tên khách hàng: Công ty TNHH Công Bình.

- Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

- Người đại diện pháp lý kiêm Giám đốc: Ông Phan Công Bình.

- Ngành nghề đăng ký và hoạt động: Bán buôn gạo. Chi tiết: Mua bán lúa gạo, xuất khẩu gạo, vận tải hàng hóa đường bộ, gia công xay xát, chế biến lương thực…

- Dư nợ tại thời điểm 30/6/2019: 188.335.969.445 đồng, trong đó:

+ Dư nợ gốc: 152.335.000.000 đồng;

+ Dư nợ lãi: 36.000.969.445 đồng.

2. Tài sản bảo đảm khoản vay

- QSDĐ 682,5 m2 đất ONT tại ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BD 842781 do UBND huyện Tân Trụ cấp ngày 10/11/2010.

- QSDĐ 1003,7 m2 đất CSSX, kinh doanh tại ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BD 842780 do UBND huyện Tân Trụ cấp ngày 10/11/2010.

- QSDĐ 4050,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BY 749137 do UBND huyện Tân Trụ cấp ngày 10/11/2010.

- QSDĐ 1520,3 m2 đất trồng cây hàng năm khác tại ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BY 749135 do UBND huyện Tân Trụ cấp ngày 07/05/2015.

- QSDĐ 300 m2 đất nuôi trồng thủy sản tại ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BU 282701 do UBND huyện Tân Trụ cấp ngày 16/06/2014.

- QSDĐ 2200 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BY 749509 do UBND huyện Tân Trụ cấp ngày 27/05/2015.  

- QSDĐ 13820 m2 đất CSSX phi nông nghiệp và Tài sản gắn liền trên đất là phần cọc móng và 20 lò sấy tại xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Long An theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 843469 do Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cấp ngày 21/03/2016.

- QSDĐ 2989 m2 đất CSSX, kinh doanh tại xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Long An theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành AH 066957 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/01/2007.

- Công trình xây dựng trên đất (Nhà văn phòng có diện tích SD: 98,28 m2 (Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, mái tole) ; Nhà máy xay xát lúa có diện tích xây dựng 1.720,35 m2 (Kết cấu: Móng, cột, đà BTCT, khung thép, mái tole)  tại xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Long An theo Giấy chứng nhận QSH CTXD số 808052809904401 do UBND Long An cấp ngày 13/06/2007.

- Xe tải có mui THACO; Biển số: 62C-059.73; Năm sản xuất: 2016; Tải trọng hàng hóa: 2400 kg theo Giấy chứng nhận đăng ký xe tô tô số 006539 do Công An tỉnh Long An cấp ngày 12/01/2016.

- Xe ô tô Toyota Camry; Biển số: 62A-006.02 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe tô tô số 004391 do Công An Long An cấp ngày 08/12/2011.

- Hệ thống dây chuyên, MMTB nhà máy xay xát lúa gạo Công Bình.

- Giá khởi điểm: 188.335.969.445 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi tám tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi chín ngàn, bốn trăm bốn mươi lăm đồng).

3. Thời gian nhận hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện Trung tâm XLN phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

4. Địa điểm nộp hồ sơ

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An - Phòng QLRR.

- Đầu mối liên hệ: Bà Lê Thị Thu Hiền. (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; sđt: 0918.781.525).

5. Tiêu chí lựa chọn

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của chi nhánh.

6. Hồ sơ đăng ký bao gồm

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của chi nhánh.

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Long An sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Long An không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

- BIDV Long An sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ với đơn vị được lựa chọn sau khi có phê duyệt của Ban Lãnh đạo.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Xem 1967 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng