Thứ tư, 26 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Đoàn lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Đài Loan thăm và làm việc với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Doan can bo cap cao Dai Loan tham VNBASáng ngày 13/8/2019, nhân dp chuyến công tác ti TP. H Chí Minh, Đoàn lãnh đo cp cao ca Ngân hàng Đài Loan (Bank Of Taiwan - BOT) do ông Joseph Jye - Cherng Lyu, Ch tch Ngân hàng Đài Loan (BOT) dn đu đã đến thăm và làm vic vi VPĐD Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Đoàn còn có các ông/bà Thư ký Ch tch, Phó Tng giám đc Khi Ngân hàng quc tế, Tng Thư ký Ban điu hành và ông Kenvin W.C Chen, Phó Ch tch, đi din Văn phòng đi din BOT ti TP. H Chí Minh.

Thay mt Đoàn, ông Cherng Lyu, Ch tch Ngân hàng Đài Loan chia s thông tin v quy mô, kinh nghim hot đng ca BOT và mc đích thành lp VPĐD ti TP. H Chí Minh nhm tìm hiu, nm bt nhu cu th trường đu tư và giao dch thương mi 2 chiu ca các doanh nghip Đài Loan và doanh nghip Vit Nam, đ có đnh hướng tư vn, cung ng sn phm, dch v phù hp. Vi kinh nghim h tr nhiu cho hot đng đào to ca Hip hi Ngân hàng Đài Loan, BOT sn sàng h tr hot đng hi tho, đào to nhm chia s kinh nghim v các nghip v th, tín dng, giám sát, qun lý ri ro và công ngh… trong linh vc hot đng ngân hàng cho các t chc hi viên ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam.  

Bà Lê Th Kim Xuân, Trưởng Văn phòng đi din Hip hi Ngân hàng Vit Nam ti TP. H Chí Minh trân trng cám ơn cuc đến thăm và làm vic ca Đoàn. Qua chuyến thăm và làm vic ti Đài Loan vào tháng 10/2018, Hip hi Ngân hàng Vit Nam được biết BOT  là ngân hàng 100% vn thuc Chính ph, thuc Tp đoàn Tài chính Đài Loan, cũng là ngân hàng có quy mô mng lưới chí nhánh/phòng giao dch nhiu nht ti Đài Loan. BOT đã thành lp nhiu chi nhánh và VPDD ti các quc gia. Ngoài nhim v chc năng ca NHTM, BOT còn thc hin nhim v n đnh tin t trong nước và được giao nm gi và chi tr tin lương hưu cho nhng người v hưu. BOT cũng có thêm chc năng điu phi tin mt trong h thng ngân hàng. BOT là thành viên quan trng và có nhiu đóng góp vào hot đng ca Hip hi Ngân hàng Đài Loan. Vi quy mô và kinh nghim hot đng ca BOT, bà Lê Th Kim Xuân hy vng vic thành lp VPĐD ti TP. H Chí Minh s là cơ hi đ BOT tìm hiu, nm bt nhu cu phát trin thương mi hai chiu gia Vit Nam và Đài Loan, t đó s cung ng được các sn phm, dch v tài chính, ngân hàng phù hp, góp phn thúc đy mnh hot đng xut nhp khu ca 2 bên trong thi gian ti.

Kết thúc bui làm vic, c 2 bên đu bày t s mong mun tiếp tc hp tác và phi hp thc hin các hot đng hi tho, đào to nhm thúc đy s phát trin bn vng và n đnh ca h thng tài chính ngân hàng, góp phn phát trin hot đng thương mi gia Vit Nam va Đài Loan nhiu hơn na.

Xem 383 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.