In trang này

BIDV Bắc Hà Nội lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

Hinh anh dau giaNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bắc Hà Nội  thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty CP EMJ Hà Nam.

1. Thông tin khoản nợ:

- Thông tin bên nợ:

+ Tên: Công ty CP EMJ Hà Nam

+ Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, TP Phủ Lý, Hà Nam

+ Số đăng ký kinh doanh: 112300209

- Giá trị khoản nợ: Giá trị khoản nợ Công ty CP EMJ Hà Nam (tính đến ngày 01/8/2019) là 63.504.146.278 đồng. Trong đó:

+ Dư nợ gốc: 33.810.000.000 đồng

+ Dư nợ lãi, phí phạt:  29.694.146.278 đồng

- Giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ: 33.810.000.000 đồng(bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, tám trăm mười triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bắc Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 2

- Địa chỉ: Số 137A Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Đào Ngọc Chung - Phòng KHDN2

- Điện thoại:  0986.595.632

- E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Tiêu chí lựa chọn: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Chi phí hợp lý, thủ tục nhanh gọn

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV  Bắc Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bắc Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Xem 1900 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng