Thứ tư, 23 Tháng 9 2020
TIN MỚI

FDIC sửa đổi quy định về lưu trữ thông tin tiền gửi

FDICHội đồng Quản trị của Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) vừa phê duyệt các sửa đổi đối với quy định để đơn giản hóa thủ tục xác minh tiền gửi bảo hiểm trong trường hợp đổ vỡ ngân hàng.

FDIC đã công bố quy định chi tiết liên quan đến xác minh và lưu trữ hồ sơ thông tin tài khoản để tạo thuận lợi cho quá trình trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tín dụng đổ vỡ.

"Chi trả kịp thời là rất quan trọng để duy trì niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng và khả năng xử lý các tổ chức tín dụng", Chủ tịch FDIC Jelena McWilliams cho biết. "Theo quy định mới, trong trường hợp ngân hàng quy mô lớn bị phá sản, FDIC có thể giúp người gửi tiền được tiếp cận với tiền gửi nhanh chóng như trường hợp đối với ngân hàng nhỏ.”

Theo đó, các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được yêu cầu thu thập và duy trì thông tin cần thiết để cho phép FDIC xác định kịp thời đối tượng chi trả BHTG.

Cụ thể, FDIC đã sửa đổi Phần 370 của Quy định về "Lưu trữ hồ sơ nhằm xác định bảo hiểm tiền gửi kịp thời". FDIC đưa ra yêu cầu bổ sung đối với các tổ chức tham gia BHTG có trên 2 triệu tài khoản tiền gửi. Các yêu cầu về thông tin và lưu trữ áp dụng cho các tổ chức được bảo hiểm này bao gồm các hướng dẫn cụ thể để duy trì thông tin cần thiết cho phép FDIC xác định kịp thời số tiền bảo hiểm trả cho mỗi chủ tài khoản, như định danh duy nhất cho mỗi chủ tài khoản, các chủ sở hữu được thụ hưởng mà không phải là chủ tài khoản, các nhà tài trợ và người thụ hưởng khác đối với một số loại tài khoản nhất định. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu duy trì hệ thống CNTT có khả năng tính toán số tiền bảo hiểm cho mỗi người gửi tiền dựa trên các quy định về BHTG mà FDIC đặt ra.

Những thay đổi khác bao gồm gia hạn thêm một năm (tùy chọn) cho thời hạn tuân thủ quy định này (so với thời hạn ban đầu là ngày 1/4/2020) và ân hạn 24 tháng đối với trường hợp giao dịch sáp nhập cũng như sửa đổi kỹ thuật và cập nhật các yêu cầu lưu trữ hồ sơ thay thế cho các tổ chức tín dụng và tài khoản nhất định.

Phần 370 của Quy định hiện được áp dụng cho 32 tổ chức có hơn 2 triệu tài khoản tiền gửi nhằm tạo điều kiện chi trả nhanh chóng cho người gửi tiền nếu một trong số đó đổ vỡ. FDIC cũng đã công bố cập nhật các yêu cầu với tài khoản tiền gửi đồng sở hữu đủ điều kiện được bảo hiểm. Theo quy định mới, FDIC sẽ xác định đồng chủ sở hữu dựa trên thông tin hồ sơ tài khoản tiền gửi có nêu quyền truy cập hoặc sử dụng của các chủ sở hữu. Cũng theo quy định mới, người gửi tiền chỉ cần có chứng chỉ tiền gửi nhằm chứng minh quyền sở hữu của mình. Theo BHTG Mỹ, những thay đổi nói trên không ảnh hưởng đến hạn mức bảo hiểm đối với các tài khoản đồng sở hữu và không tăng thêm gánh nặng cho người gửi tiền hoặc các tổ chức tham gia BHTG.

Theo DIV

Xem 592 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng