Chủ nhật, 05 Tháng 7 2020
TIN MỚI

BIDV Châu Thành Sài Gòn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn thông báo v vic la chn t chc đu giá tài sn.

1. Thông tin tài sn:

a. Tên tài sn: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo Giy chng nhn Quyn s hu nhà và quyn s dng đt h sơ gc s 10914 do UBND Qun 12, thành ph H Chí Minh cp ngày 27/10/2004

b. Mô t tài sn:

- Đt :

+ Tha đt s: 428-25, 428-26;   T bn đ s: 2 (BĐĐC 02)

+ Din tích: 429,5m2

+ Hình thc s dng: S dng riêng

- Nhà :

+ Đa ch: E8 - Khu ph 3, Phường An Phú Đông, Qun 12, TP. H Chí Minh

+ Tng din tích s dng: 375,4m2

+ Din tích xây dng: 183,8m2

+ Kết cu: Tường gch, sàn BTCT, mái ngói

+ S tng: 02

c. Đa ch tài sn: E8 - Khu ph 3, Phường An Phú Đông, Qun 12, TP. H Chí Minh

d. Giá khi đim: 16.239.000.000 đng (Bng ch: Mười sáu t, hai trăm ba mươi chín triu đng chn)

2. Thi hn np h sơ: Thi hn np h sơ trc tiếp là 05 ngày k t ngày thông báo (h sơ np theo đường bưu đin được tính theo du bưu đin, vi điu kin BIDV Châu Thành Sài Gòn phi nhn được trong thi hn 07 ngày k t ngày thông báo).

3. Đa đim np h sơ:

- Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn (Phòng Qun lý ri ro)

- Đa ch: S 497 Nguyn Oanh, Phường 17, Qun Gò Vp, TP. H Chí Minh

- Đu mi liên h: Ông Trng Mnh Quân (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; SĐT: 0909765962).

4. Tiêu chí la chn:

T chc đăng ký tham gia đu giá phi đáp ng tiêu chí quy đnh ti Khon 4 Điu 56 Lut Đu giá tài sn và các tiêu chí sau đây:

- Có chc năng hot đng đu giá tài sn.

- Có thi gian hot đng ti thiu là 03 năm.

- Có ti thiu 03 đu giá viên.

- Có ti thiu 03 Chi nhánh/Văn phòng đi din.

5. H sơ đăng ký bao gm:

- H sơ pháp lý doanh nghip.

- Bn mô t năng lc, kinh nghim.

- Thư chào giá, các cam kết khác ca t chc đu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- H sơ đăng ký mc nhiên hết hiu lc trong trường hp t chc đu giá không được đu giá theo quy đnh ca pháp lut.

- BIDV Châu Thành Sài Gòn s có văn bn thông báo kết qu cho t chc đu giá được la chn, nhng đơn v không được thông báo kết qu được hiu là không được la chn, BIDV Châu Thành Sài Gòn không hoàn tr h sơ vi nhng đơn v không được la chn.

Xem 2225 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng