Thứ ba, 10 Tháng 12 2019
TIN MỚI

Vay tiêu dùng - Giải pháp tài chính của cuộc sống hiện đại

Hinh anh vay tieu dungHot đng cho vay tiêu dùng đã và đang phát trin mnh m trong xã hi hin đi và ngày càng được thúc đy bi các nhu cu chi tiêu và thói quen ca người tiêu dùng. Nhiu người la chn gii pháp h tr tài chính t ngân hàng đ có thêm nhiu cơ hi tn hưởng cuc sng hơn.

Xu hướng tt yếu ca xã hi hin đi

Thông thường, năng lc tài chính cá nhân tăng dn theo đ tui lao đng. Tuy nhiên, nhu cu tiêu dùng thc tế ca con người trong nhiu trường hp phát trin nhanh hơn so vi năng lc tài chính.

Đc bit, nhng người tr tui có nhu cu tri nghim và s dng các dch v, hàng hóa cht lượng cao. Đây chính là điu kin đ mng cho vay tiêu dùng phát trin và tr thành xu hướng trong xã hi hin đi.

Người tiêu dùng, đc bit là nhng cá nhân chưa có đ điu kin v năng lc tài chính thường la chn hình thc vay tiêu dùng, thanh toán tr góp đ gii quyết các nhu cu trước mt.

Thông thường, khách hàng vay tiêu dùng thường là nhng gia đình có nhu cu mua sm cho gia đình, vay xây sa nhà hoc nhng người tr có nhu cu tri nghim, tn hưởng cuc sng nhưng li chưa đ kh năng tài chính.

Khách hàng thường kết ni vi ngân hàng đ được cp hn mc tín dng t vài chc triu đng đến vài t đng tùy theo nhu cu. Vi nhng gói tài chính có các thi hn vay đa dng do ngân hàng đưa ra, khách hàng có nhiu s la chn v thi hn thanh toán đ phù hp vi thu nhp và không quá áp lc vi vic thanh toán khon tín dng ca mình mi tháng.

Các khon tín dng này cho phép khách hàng d dàng x lí các kế hoch cá nhân cũng như thun tin hơn trong mua sm, chi tiêu. Do vy, hot đng cho vay tiêu dùng không ch là gii pháp cho nhu cu ca cá nhân mà còn mang li nhng tác đng tích cc, giúp kích thích tiêu dùng ca xã hi.

Vay d dàng hơn, sng thnh thơi hơn

Không th ph nhn được nhng li ích t các gói vay đa dng, tin ích mà nhiu ngân hàng liên tc trin khai gn đây. Tuy nhiên, vic tiếp cn ngân hàng đ vay tiêu dùng vn khiến nhiu người lo ngi bi tâm lí vay n còn là rào cn.

Ch Hà Anh (qun Long Biên) cho biết: "Cá nhân tôi thường không thích đi vay ti ngân hàng. Th nht là các th tc khá phc tp, th hai là vì bn thân cũng không mun gánh mt khon n. Vì thế, khi cn mt khon tin gp tôi thường la chn phương án vay ca người thân, bn bè đ gii quyết vn đ tài chính trước mt".

Cùng tâm lí vi ch Hà Anh, nhiu người la chn vay mượn ca người thân khi cn tin thay vì tìm đến các t chc tín dng. Tuy nhiên, đây không th coi là gii pháp ti ưu bi không phi ai cũng có sn tin nhàn ri đ h tr tài chính cho người thân khi cn thiết.

Chưa k đến trường hp, người cho vay cũng có th gp phi nhng vn đ phát sinh bt ng, cn tin đ x lí và nhng khách hàng như ch Hà Anh s gp khó khăn trong vic thanh toán khon n gp này.

Trong khi đó, nếu vay ti ngân hàng, khách hàng có th tiếp cn ti nhng gii pháp tài chính ti ưu hơn. Đơn c ti PVcomBank, khách hàng có th vay ti đa 1,5 t đng trong vòng 60 tháng vi các khon vay tín chp hoc 3 t đng trong thi gian ti đa 120 tháng vi khon vay có tài sn thế chp.

Bên cnh đó, th tc cũng rt nhanh gn đ khách hàng có th d dàng tiếp cn các khon tín dng, có thêm nhiu cơ hi tri nghim và tn hượng cuc sng thnh thơi, tin nghi.

Bng cách này hay cách khách, mi người đu s có cho bn thân mt gii pháp tài chính đ gii quyết các nhu cu tiêu dùng ca bn thân. Tuy nhiên, mi cá nhân cũng có th cân nhc đ tìm cho mình phương pháp phù hp nht, vay d dàng đ có th tn hưởng cuôc sng thnh thơi.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Xem 402 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.