Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Vietcombank mở rộng thanh toán với một số đối tác mới

VCB anh hoat dongNhm tiếp tc cung cp các gii pháp thanh toán nhanh chóng và tin li cho khách hàng, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) m rng hp tác vi mt s đi tác mi.

M rng trin khai dch v thanh toán phí dch v logistic

Dch v cho phép khách hàng thanh toán phí dch v logistic cho Công ty phát trin Xanh và Trung tâm logistic Xanh qua kênh VCB - iB@nking hoc qua dch v internet banking ca ngân hàng khác liên kết trc tiếp t website ca 2 đơn v trên.

Thông tin tài khon ca 2 đơn v đ khách hàng thc hin giao dch:

STT Tên công ty Số tài khoản Tên tài khoản
1  Công ty phát triển Xanh 0031000378688  CTCP DAU TU DICH VU VA PHAT TRIEN XANH
2  Trung tâm logistic Xanh 0031000378588  CT TNHH MTV TRUNG TAM LOGISTICS XANH

Thi gian trin khai: T ngày 15/7/2019.

Chi tiết v quy đnh thanh toán, tham kho ti đây

Trin khai Dch v thanh toán phí bo him cho Công ty bo him Pjico

Dch v cho phép khách hàng thanh toán phí bo him cho Công ty bo him Pjico thông qua kênh VCB - iB@nking liên kết trc tiếp vi website bán bo him trc tuyến ca Công ty bo him Pjico.

Thông tin tài khon Công ty bo him Pjico đ khách hàng thc hin giao dch:

STT Tên công ty Số tài khoản Tên tài khoản
1  Công ty bảo hiểm Pjico 0011000023315  TCT CP BAO HIEM PETROLIMEX

Thi gian trin khai: T ngày 18/7/2019

Chi tiết v quy đnh thanh toán, tham kho ti đây

Thông tin chi tiết, liên h: các đim giao dch ca Vietcombank trên toàn quc hoc Trung tâm H tr Khách hàng 24/7 theo s hotline: 1900 54 54 13.

Xem 2190 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng