Thứ hai, 20 Tháng 1 2020
TIN MỚI

DongA Bank hướng tới đảm bảo an toàn hoạt động trên mọi lĩnh vực

DongA Bank huong toi dam bao an toan hoat dong tren moi linh vuc6 tháng đu năm 2019, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) đã có nhiu s thay đi tích cc, kh quan, góp phn vào s n đnh ca c h thng, s bn vng ca thương hiu DongA Bank.

Kết thúc 6 tháng đu năm 2019, hot đng kinh doanh ca DongA Bank có nhiu chuyn biến: Tng huy đng vn t khách hàng đt 63.450 t đng tăng 2.595 t đng tương ng tăng 4,3% so vi đu năm 2019; tăng 1.730 t đng tương ng tăng 3% so vi cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tin gi tiết kim ca khách hàng đt 50.903 t đng, tương ng tăng 4,8% so đu năm 2019.

Thu nhp t dch v đt 247 t đng, xp x so cùng kỳ: Lãi t hot đng kinh doanh ngoi hi tăng 16 t đng, tương ng tăng 40% so cùng kỳ, li nhun t các hot đng kiu hi tiếp tc đt kết qu cao làm góp phn đa dng hóa ngun thu ca DongA Bank.

Trong 6 tháng đu năm 2019, công tác thu hi n có vn đ c gc và lãi đt 1.870 t đng, lũy kế t thi đim 8/2015 đến 6/2019 thu được 16.350 t đng. Các t l chi tr luôn đáp ng các yêu cu và quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước, c th như: T l d tr thanh khon đt 20,78%, t l kh năng chi tr ngoi t 77,98%, t l kh năng chi tr đi vi Vit Nam đng đt 83,77%.

Mc tiêu và phương hướng hot đng ca Ban lãnh đo DongA Bank trong thi gian ti là đm bo an toàn hot đng trên mi lĩnh vc như: An toàn trong hot đng kinh doanh; An toàn, bo mt trong lĩnh vc công ngh thông tin;An ninh, trt t, an toàn tài sn, con người; Tiếp tc thu hi n xu, nâng cao hiu qu tín dng; đy mnh công tác huy đng vn, đm bo thanh khon cho ngân hàng, gi n đnh khách hàng; gi hot đng dch v tiếp tc n đnh, nht là dch v th ATM, dch v ngân hàng đin t.Nâng cao cht lượng qun tr ri ro: Tiếp tc đy mnh công tác ci cách hành chính bám sát các mc tiêu, gii pháp đ ra ca NHNN, nhm góp phn nâng cao năng lc cnh tranh ca đơn v  kinhdoanh và ca toàn h thng, đưa hot đng ca DongA Bank trong 6 tháng cui năm 2019 và trong nhng năm sp ti phát trin vng mnh nhưng vn đm bo mc tiêu an toàn, hiu qu, bn vng.

Xem 307 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.