Thứ năm, 01 Tháng 10 2020
TIN MỚI

BIDV Bến Nghé lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Bến Nghé thông báo la chn t chc đu giá tài sn là tàu hút bùn, cát.

Thông tin tài sn

- Tên tài sn: 01 Phương tin thy ni đa, S đăng ký: SG-8247.

- Mô t tài sn:

+ Tên Phương tin: Hưng Thành 01

+ S đăng ký: SG.8247

+ Cp phương tin: VR-SII

+ Công dng: Tàu hút

+ Năm và nơi đóng: 2012 Nam Đnh

+ Chiu dài thiết kế: 22,190 m, Chiu dài ln nht: 22,500 m

+ Chiu rng thiết kế: 8,830 m, Chiu rng ln nht: 9,000 m

+ Chiu cao mn: 1,350 m, Chiu chìm: 0,900 m

+ Mn khô: 0,456 m, Vt liu v: Thép

+ Trng ti toàn phn: 5,20 tn.

- Giá khi đim: 7.866.000.000 vnđ (bng ch: By t, tám trăm sáu mươi sáu triu đng chn).

Thi hn np h sơ

Thi hn np h sơ trc tiếp là 05 ngày k t ngày thông báo (h sơ np theo đường bưu đin được tính theo du bưu đin, vi điu kin BIDV Chi nhánh Bến nghé phi nhn được trong thi hn 07 ngày k t ngày thông báo).

Đa đim np h sơ

- Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Bến Nghé (BIDV Bến Nghé)

Đa ch: S 34 Nguyn Th Diu, Phường 06, Qun 3, Tp. H Chí Minh.

- Đu mi liên h:

Ông Vũ Minh Đc - Trưởng phòng KHDN, SĐT: 0937.335922, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ông Phm Văn Kiên - CV QHKH, SĐT: 0937.009147, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tiêu chí la chn

T chc đăng ký tham gia đu giá phi đáp ng tiêu chí quy đnh ti Khon 4 Điu 56 Lut Đu giá tài sn và các tiêu chí sau đây:

- Có chc năng hot đng đu giá tài sn.

- Có thi gian hot đng ti thiu là 03 năm.

- Có ti thiu 03 đu giá viên.

- Có ti thiu 03 Chi nhánh/Văn phòng đi din.

- Có phòng bán đu giá và h thng thông tin phc v đu giá.

- Có bn mô t năng lc, uy tín, kinh nghim.

H sơ đăng ký bao gm

- H sơ pháp lý doanh nghip.

- Bn mô t năng lc, kinh nghim.

- Thư chào giá, các cam kết khác ca t chc đu giá (nếu có).

Xem 2192 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng