Thứ năm, 02 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Gia tăng nợ xấu từ chương trình vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67

Hinh anh dong tau theo Nghi dinh 67Vic thu hi vn vay ca các ngân hàng liên tc gp khó khan, các khon n gc, n lãi đu gia tăng là ni lo chung ca ch tàu cá và ngân hàng.

Chương trình cho vay đóng mi và nâng cp tàu cá theo Ngh đnh 67 v mt s chính sách phát trin thy sn đến nay đã được 4 năm. Mi tàu cá đóng mi được vay t 10 - 18 t đng.

Tàu cá PY 99997TS ca ngư dân Trương văn Công là 1 trong 24 tàu cá được vay vn đóng mi, nâng cp theo Ngh đnh 67 ti tnh Phú Yên vi s tin 17,9 t đng. Theo ông Công, chuyến đánh bt nào cũng có lãi nhưng vn không đ tr n cho ngân hàng. 3 năm qua, ông mi tr được 2,2 t đng, trong khi đó, theo hp đng vay vn, s tin ông phi tr là 4,2 t đng. Chm tr n, tr n không đúng thi hn, hp đng tín dng ca ông rơi vào n xu.

“Ti vì chi phí cao mà thu nhp gim xung. Vic tu b máy móc, bóng dây… mt năm mt trong dàn lưới 300 - 400 triu đng” - ngư dân Trương văn Công nói.

Tình trng n xu trong vay vn đóng mi và ci hoán tàu cá theo Ngh đnh 67 ti các tnh Nam Trung b gia tăng nhanh trong thi gian va qua. Ti Phú Yên, tính đến nay, các ngân hàng thương mi đã ký 24 hp đng tín dng theo Ngh đnh 67 đ đóng mi 19 tàu cá và nâng cp 5 tàu vi s tin cam kết gn 281,7 t đng. Trong s này, các ngân hàng đã gii ngân gn 281 t đng, thu n được hơn 13,7 t đng, còn dư n hơn 267 t đng; trong đó, n xu gn 123 t đng, chiếm đến 46% tng dư n.

Trước tình hình này, các ngân hàng thương mi kiến ngh UBND tnh Phú Yên và các cơ quan liên quan tiếp tc , h tr ngân hàng x lý tài sn đm bo theo quy đnh đi vi các khách hàng chây ỳ, không có thin chí tr n đ thu hi n vay, to ngun đ đu tư các phương án khác hiu qu hơn.

V các gii pháp ca ngành nông nghip, ông Nguyn Tri Phương, Phó Gíam đc S Nông nghip và Phát trin nông thôn tnh Phú Yên cho biết: “Nếu như tàu không v cng thì sp ti chúng tôi s tham mưu cho UBND tnh có bin pháp mnh đi vi nhng trường hp vng không v các cng đăng ký đa phương mình trong thi gian dài.”

Ngoài tâm lý chây ì ca mt s ch tàu cá, thc tế cho thy, nhng tàu cá có công sut ln được đóng mi theo Ngh đnh 67 ch yếu là tàu st, chi phí cho mi chuyến bin khá cao, lên đến 300 triu đng. Giá du tăng liên tc trong nhng tháng đu năm 2019, khiến chi phí mi chuyến bin tăng đến 30%, ngư dân thêm gánh nng. Đó là chưa k chi phí tu sa, đu tư ngư c cho tàu trên 800CV mi năm t vài trăm triu đng.

Chi phí cao, lãi thp nên nhiu ch tàu không có kh năng tr n và rơi vào nhóm n xu. Hin ngư dân đang kiến ngh các ngân hàng điu chnh kỳ hn n, gia hn n phù hp. Tuy nhiên, đó vn ch là gii pháp tm thi, bi trong điu kin chi phí tăng cao, ngun li thu sn suy gim, sn lượng đánh bt thp thì ngư dân vn đang đi mt vi nhiu khó khăn, trước mt là n xu còn tăng.

Hàng lot "tàu cá 67" Khánh Hòa phát sinh n xu VOV.VN - Theo NHNN Vit Nam-chi nhánh tnh Khánh Hòa, hàng lot ch tàu cá Khánh Hòa vay vn theo Ngh đnh 67 ca Chính ph đã phát sinh n xu.

Nhiu tàu cá 67 hng, kém hiu qu khiến ngư dân Qung Bình mc n tin t VOV.VN - Bên cnh các tàu đánh bt hi sn có hiu qu hin vn còn nhiu tàu ca ngư dân tnh Qung Bình hot đng b thua l, khó có kh năng tr n ngân hàng.

Theo VOV

Xem 2430 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng