Thứ năm, 02 Tháng 7 2020
TIN MỚI

SHB tăng lãi suất kỳ hạn 9 tháng lên đến 8,2%/năm

SHB anh hoat dongT ngày 05/7 - 05/10/2019, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) trin khai chương trình “Kỳ hn vàng tri ân khách hàng” dành cho sn phm tiết kim bc thang theo s tin vi lãi sut hp dn.

Theo đó, trong thi gian trin khai chương trình, các khách hàng m mi  s tiết kim bc thang theo s tin ti Quy giao dch SHB trên toàn quc vi kỳ hn 9 tháng s được hưởng mc lãi sut hp dn lên ti 8,2%/năm. SHB đang là mt trong nhng ngân hàng niêm yết mc lãi sut tiết kim cao nht trên th trường kỳ hn 9 tháng.

Tng giám đc SHB Nguyn Văn Lê cho biết: “Nhm đón đu cơ hi kinh doanh tiếp tc khi sc trong các tháng cui năm, hin các ngân hàng trên th trường đang đy mnh huy đng vn, đc bit là các kỳ hn dài. Nm bt xu hướng này, SHB trin khai chương trình “Kỳ hn vàng tri ân khách hàng” vi lãi sut hp dn đ thu hút khách hàng”.SHB luôn cam kết đng hành cùng khách hàng nhm ti ưu hóa các dch v, đm bo li ích và quyn li ti đa cho khách hàng khi s dng sn phm, dch v ca SHB.

Xem 2070 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng