Thứ bảy, 19 Tháng 10 2019
TIN MỚI

VIB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

VIB anh hoat dongNgày 09/7/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã có văn bn s 5262/NHNN-TTGSNH v vic tăng vn điu l ca Ngân hàng Quc tế Vit Nam (VIB). Văn bn này có hiu lc trong thi hn 12 tháng k t ngày ký.

Theo đó, NHNN chp thun vic VIB thc hin tăng vn điu l t 7.834.672.840.000 đng (By nghìn tám trăm ba mươi tư t sáu trăm by mươi hai triu tám trăm bn mươi nghìn đng) lên 9.244.913.950.000 đng (Chín nghìn hai trăm bn mươi bn t chín trăm mười ba triu chín trăm năm mươi nghìn đng) theo Phương án tăng vn điu l đã được Đi hi đng c đông VIB thông qua ti Ngh quyết s 3.1215.19 ngày 28/3/2019 và Hi đng qun tr VIB thông qua ti Ngh quyết s 042.19.1 ngày 3/6/2019.

NHNN yêu cu VIB thc hin vic tăng vn điu l theo quy đnh ca pháp lut, tuân th quy đnh ca pháp lut v gii hn s hu c phn ca các c đông theo quy đnh ca Lut Các t chc tín dng và các văn bn hướng dn có liên quan.

Trong thi hn 10 ngày làm vic k t ngày hoàn thành vic phát hành c phiếu theo quy đnh ca pháp lut, VIB thc hin th tc sa đi, b sung Giy phép hot đng theo quy đnh ti khon 4 Điu 11 Thông tư s 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy đnh v h sơ, trình t, th tc chp thun mt s ni dung thay đi ca ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem 73 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.