Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020
TIN MỚI

VIB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

VIB anh hoat dongNgày 09/7/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã có văn bn s 5262/NHNN-TTGSNH v vic tăng vn điu l ca Ngân hàng Quc tế Vit Nam (VIB). Văn bn này có hiu lc trong thi hn 12 tháng k t ngày ký.

Theo đó, NHNN chp thun vic VIB thc hin tăng vn điu l t 7.834.672.840.000 đng (By nghìn tám trăm ba mươi tư t sáu trăm by mươi hai triu tám trăm bn mươi nghìn đng) lên 9.244.913.950.000 đng (Chín nghìn hai trăm bn mươi bn t chín trăm mười ba triu chín trăm năm mươi nghìn đng) theo Phương án tăng vn điu l đã được Đi hi đng c đông VIB thông qua ti Ngh quyết s 3.1215.19 ngày 28/3/2019 và Hi đng qun tr VIB thông qua ti Ngh quyết s 042.19.1 ngày 3/6/2019.

NHNN yêu cu VIB thc hin vic tăng vn điu l theo quy đnh ca pháp lut, tuân th quy đnh ca pháp lut v gii hn s hu c phn ca các c đông theo quy đnh ca Lut Các t chc tín dng và các văn bn hướng dn có liên quan.

Trong thi hn 10 ngày làm vic k t ngày hoàn thành vic phát hành c phiếu theo quy đnh ca pháp lut, VIB thc hin th tc sa đi, b sung Giy phép hot đng theo quy đnh ti khon 4 Điu 11 Thông tư s 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy đnh v h sơ, trình t, th tc chp thun mt s ni dung thay đi ca ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem 151 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng