Thứ tư, 08 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc

Pho Thong doc Doan Thai Son tiep doan cong tac Dai su quan Han QuocNgày 11/7/2019, ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), Phó Thng đc NHNN Đoàn Thái Sơn đã có bui tiếp Ông Jeong Woo Jin, Đi bin lâm thi và Ông Kim Beom Gu, Tham tán Đi s quán Hàn Quc ti Vit Nam.

Ti bui tiếp, Phó Thng đc NHNN Đoàn Thái Sơn chào mng Ngài Đi bin và ngài Tham tán Đi s quán Hàn Quc đến thăm và làm vic vi NHNN. Phó Thng đc nhn mnh, quan h Vit Nam - Hàn Quc đang phát trin hết sc tt đp trên mi mt, hp tác song phương rt hiu qu trong lĩnh vc ngân hàng đã đóng góp tích cc, h tr cho quan h thương mi và đu tư gia hai nước.

Phó Thng đc cho biết, Hàn Quc trong nhng năm gn đây đã tr thành quc gia có s lượng các t chc tín dng hin din đông đo nht ti Vit Nam. Tính đến thi đim tháng 6/2019, đã có 02 ngân hàng 100% vn nước ngoài, 08 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 04 công ty tài chính và cho thuê tài chính,... Các t chc tín dng Hàn Quc hot đng ti Vit Nam được đánh giá là hiu qu, góp phn tích cc h tr cho quan h thương mi và đu tư song phương đang ngày càng phát trin.

Ti cuc hp ln th nht Đi thoi kinh tế cp Phó Th tướng Vit Nam - Hàn Quc tháng 6 va qua, 2 Phó Th tướng đã tái khng đnh quyết tâm ca c hai bên nhm phát trin hơn na mi quan h kinh tế, chính tr tt đp gia hai nước, đng thi tiếp tc nhn mnh vai trò hết sc quan trng ca quan h hp tác trong lĩnh vc ngân hàng.

Cm ơn Phó Thng đc đã dành thi gian tiếp và chia s nhng thông tin hu ích. Ông Jeong Woo Jin nhn mnh, hot đng ca các t chc tín dng ca Hàn Quc ti Vit Nam đang din ra rt sôi ni. Trong thi gian va qua, NHNN rt quan tâm và h tr cho các ngân hàng Hàn Quc hot đng hiu qu ti Vit nam. Đng thi, Ông Jeong Woo Jin cũng mong mun thúc đy hơn na hot đng ca Ngân hàng Hàn Quc phát trin ti Vit Nam.

V quan h hp tác Vit Nam - Hàn Quc trong lĩnh vc ngân hàng, hin NHNN đã thiết lp và phát trin quan h hp tác cht ch vi các đi tác là cơ quan qun lý khu vc tài chính - tin t - ngân hàng ca Hàn Quc trong đó có Ngân hàng Trung ương Hàn Quc, y Ban Dch v Tài chính Hàn Quc và Cơ quan dch v Giám sát Tài chính Hàn Quc thông qua các Bn ghi nh hp tác…

Xem 386 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng