Thứ tư, 08 Tháng 7 2020
TIN MỚI

ABBank cho vay lãi suất từ 7%/năm

ABBank cho vay lai suat 7 phan tram namT nay - 31/12/2019, Ngân hàng An Bình (ABBank) trin khai chương trình ưu đãi “Vay lin tay - Lãi gim ngay” vi hạn mức gii ngân 3.600 t đng và lãi sut vay ch t 7%/năm.

C th, tham gia gói ưu đãi “Vay lin tay - Lãi gim ngay” do ABBank cung cp, khách hàng s được hưởng mc lãi sut hp dn 7%/năm c đnh trong 6 tháng đu ca khon vay. Đây có th nói là mc ưu đãi khá hp dn trên th trường vay vn thi đim hin ti dành cho các khách hàng có nhu cu mua nhà/đt, xây sa nhà, mua xe ô tô, tiêu dùng, b sung vn kinh doanh.

Bên cnh lãi sut hp dn, th tc đơn gin cùng chính sách vay linh hot cũng là yếu t mà ABBank chú trng nhm to điu kin đ khách hàng d dàng tiếp cn vi ngun tín dng chính thng, phc v cho nhu cu tiêu dùng đa dng như:

- Cho vay bt đng sn: gm cho mua nhà, đt; xây,sa nhà; nhà/đt d án;

- Cho vay mua xe ô tô bào gm xe ô tô mi, xe đã qua s dng,

- Cho vay sn xut kinh doanh tr góp,

- Cho vay tiêu dùng có thế chp.

Chương trình s được áp dng cho các gói vay có kỳ hn t 13 tháng tr lên, t nay đến hết ngày 31/12/2019 (hoc đến khi hết hn mc ca gói vay ưu đãi này, tùy điu kin nào đến trước).

Xem 1899 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng