Thứ tư, 26 Tháng 2 2020
TIN MỚI

5 tình tiết định khung hình phạt tội rửa tiền

Hinh anh rua tienTòa án nhân dân ti cao đã ban hành Ngh quyết s 03/2019/NQ-HĐTP hướng dn áp dng Điu 324 ca B lut Hình s v ti ra tin, trong đó quy đnh c th v mt s tình tiết đnh khung hình pht.

5 tình tiết đnh khung hình pht như sau:

1. Li dng chc v, quyn hn quy đnh ti đim b khon 2 Điu 324 ca B lut Hình s là trường hp người có chc v, quyn hn s dng chc v, quyn hn đ thc hin mt trong các hành vi quy đnh ti khon 1 Điu 324 ca B lut Hình s và hướng dn ti Điu 4 ca Ngh quyết này.

2. Phm ti 02 ln tr lên quy đnh ti đim c khon 2 Điu 324 ca B lut Hình s là trường hp người phm ti đã thc hin hành vi phm ti ra tin t 02 ln tr lên nhưng đu chưa b truy cu trách nhim hình s và chưa hết thi hiu truy cu trách nhim hình s.

3. Có tính cht chuyên nghip quy đnh ti đim d khon 2 Điu 324 ca B lut Hình s là trường hp người phm ti thc hin hành vi ra tin t 05 ln tr lên (không phân bit đã b truy cu trách nhim hình s hay chưa b truy cu trách nhim hình s, nếu chưa hết thi hiu truy cu trách nhim hình s hoc chưa được xóa án tích) và người phm ti ly khon li bt chính thu được t vic ra tin làm ngun thu nhp.

4. Dùng th đon tinh vi, xo quyt quy đnh ti đim đ khon 2 Điu 324 ca B lut Hình s là trường hp người phm ti s dng công ngh cao, móc ni vi người có chc v, quyn hn trong cơ quan Nhà nước hoc th đon gian di, mánh khóe khác đ tiêu hy chng c, che giu hành vi phm ti, gây khó khăn cho vic phát hin, điu tra, x lý ti phm.

5. Gây nh hưởng xu đến an toàn h thng tài chính, tin t quc giaquy đnh ti đim c khon 3 Điu 324 ca B lut Hình s là trường hp hành vi phm ti làm nh hưởng đến tính n đnh hoc gây ra nguy cơ mt n đnh h thng tài chính, tin t quc gia.

Xem 2397 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.