In trang này

BIDV Bỉm Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thong baoNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Bm Sơn thông báo v vic la chn t chc đu giá tài sn (là xe ô tô Camry).

Thông tin c th như sau

1. Thông tin tài sn:

- Tên tài sn: Xe ô tô Camry

- Mô t tài sn: Theo chng nhn Đăng ký xe ô tô s 0035377 do Công an Thành ph Hà Ni cp ngày 03/08/2007 có các thông s sau:

+ Ch s hu: Công ty C phn xây dng s 5

+ Nhãn hiu: TOYOTA

+ Model: CAMRY - 2.4G

+ Màu sơn: Đen

+ Năm sn xut, nơi sn xut: 2007, VietNam

+ S khung: ACV406001157

+ S máy: 2AZE049893

+ Bin s xe: 29Z - 5870

- Giá khi đim d kiến: 450.000.000 đng  (Bng ch: Bn trăm năm mươi triu đng)

2. Thi gian nhn h sơ:

Thi hn np h sơ trc tiếp là 07 ngày k t ngày thông báo (h sơ np theo đường bưu đin được tính theo du bưu đin, vi điu kin BIDV Bm Sơn phi nhn được trong thi hn 09 ngày k t ngày thông báo).

3. Đa đim np h sơ:

- Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Bm Sơn (BIDV Bm Sơn), Phòng Khách hàng doanh nghip

- Đa ch s 117 đường Trn Phú, phường Ba Đình, th xã Bm Sơn, tnh Thanh Hóa.

- Đu mi liên h: Ông Nguyn Văn Hòa (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; sđt: 0973031666).

4. Tiêu chí la chn:

T chc đăng ký tham gia đu giá phi đáp ng tiêu chí quy đnh ti Khon 4 Điu 56 Lut Đu giá tài sn ngày 17/11/2016 và các tiêu chí sau đây:

- Có chc năng hot đng đu giá tài sn.

- Có thi gian hot đng ti thiu là 03 năm.

- Có ti thiu 03 đu giá viên.

- Có ti thiu 03 Chi nhánh/Văn phòng đi din.

- Các tiêu chí khác theo yêu cu ca Chi nhánh.

5. H sơ đăng ký bao gm:

- H sơ pháp lý doanh nghip.

- Bn mô t năng lc, kinh nghim.

- Thư chào giá, các cam kết khác ca t chc đu giá (nếu có).

- Các h sơ khác theo yêu cu ca Chi nhánh.

* Lưu ý:

- Thông báo la chn mc nhiên hết hiu lc trong trường hp t chc đu giá không được đu giá theo quy đnh ca pháp lut.

- BIDV Bm Sơn s có văn bn thông báo kết qu cho t chc đu giá được la chn, nhng đơn v không được thông báo kết qu được hiu là không được la chn, BIDV Bm Sơn không hoàn tr h sơ vi nhng đơn v không được la chn.

Xem 2299 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng