Thứ năm, 23 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Ngân hàng Chính sách nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo lên 100 triệu đồng/hộ

Hinh anh ngan hang chinh sach cho vayNgân hàng Chính sách xã hi đã nâng mc cho vay ti đa đi vi h nghèo lên bao nhiêu? Mc cho vay ti đa không có tài sn bo đm cho các cá nhân, h gia đình cư trú ti đa bàn nông thôn theo Ngh đnh 55 (đã sa đi) ca Chính ph là bao nhiêu?

Theo Ngh đnh 55 và ngh đnh 116 ca Chính ph, mt trong nhng bin pháp h tr ca t chc tín dng trong trường hp khon vay thuc lĩnh vc nông nghip nông thôn gp ri ro do nguyên nhân khách quan, bt kh kháng là gì?

Khách hàng vay vn theo Ngh đnh ca Chính ph v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip nông thôn là nhng đi tượng như sau: Cá nhân, h gia đình cư trú trên đa bàn nông thôn hoc có hot đng sn xut kinh doanh trong lĩnh vc nông nghip; Doanh nghip cung cp vt tư nông nghip đu vào cho sn xut nông nghip; Các doanh nghip sn xut, thu mua, chế biến, tiêu th các sn phm, ph phm nông nghip.

Theo quy đnh hin hành, Ngân hàng Chính sách xã hi đã nâng mc cho vay ti đa đi vi h nghèo lên 100 triu đng/h vay không phi bo đm tin vay đ đáp ng nhu cu vn phc v sn xut kinh doanh.

Mc cho vay ti đa không có tài sn bo đm cho các cá nhân, h gia đình cư trú ti đa bàn nông thôn theo Ngh đnh 55 (đã sa đi) ca Chính ph ti đa là 200 triu đng

Theo Ngh đnh 55 và ngh đnh 116 ca Chính ph, mt trong nhng bin pháp h tr ca t chc tín dng trong trường hp khon vay thuc lĩnh vc nông nghip nông thôn gp ri ro do nguyên nhân khách quan, bt kh kháng là: Xem xét khoanh n không tính lãi ti đa 2 năm đi vi các khon vay nông nghip nông thôn thông thường; Xem xét khoanh n không tính lãi ti đa 3 năm đi vi các khon vay theo mô hình liên kết sn xut, ng dng công ngh cao.

Xem 1157 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.