Thứ hai, 28 Tháng 9 2020
TIN MỚI

VietABank dừng cung cấp sản phẩm tiền gửi tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân người nước ngoài

VietA Bank anh hoat dongT ngày 05/7/2019, Ngân hàng Vit Á (VietABank) dng cung cp sn phm tin gi tiết kim đi vi khách hàng cá nhân người nước ngoài.

Đi vi các khon tin gi tiết kim ca khách hàng cá nhân người nước ngoài m trước ngày 05/7/2019 s được VietABank tiếp tc duy trì theo tha thun ban đu cho đến hết thi hn ca khon tin gi đó.

Ti ngày đến hn, nếu khách hàng không thc hin th tc rút tin gi tiết kim, VietABank s thc hin đóng tài khon tin gi tiết kim và x lý như sau:

- Đi vi khon tin gi tiết kim online: VietABank chuyn toàn b gc, lãi vào tài khon thanh toán ca Khách hàng m ti VietABank. Trường hp tài khon thanh toán ca Khách hàng b đóng/khóa chiu ghi có ti thi đim đóng tài khon tin gi tiết kim online, VietABank chuyn toàn b gc, lãi vào tài khon trung gian gi h và s không được hưởng lãi k t ngày đến hn cho đến ngày Khách hàng thc hin th tc rút tin;

- Đi vi khon tin gi tiết kim ti quy: VietABank chuyn toàn b gc, lãi (nếu có) vào tài khon trung gian gi h và s không được hưởng lãi k t ngày đến hn cho đến ngày Khách hàng thc hin th tc rút tin.

Xem 2224 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng