Chủ nhật, 20 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Vietcombank mở rộng dịch vụ ủy quyền trích nợ tự động thanh toán tiền nước

Hinh anh thanh toan tien nuoc qua VietcombankT ngày 04/7/2019, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) chính thc trin khai dch v dch v y quyn trích n t đng thanh toán tin nước cho Công ty C phn Cp nước Gia Đnh (CTN Gia Đnh), nhm tiếp tc mc tiêu gia tăng các tin ích thanh toán cho khách hàng s dng dch v ca ngân hàng.

Dch v cho phép khách hàng y quyn cho Vietcombank ch đng trích n t đng tài khon thanh toán ti Vietcombank ca khách hàng đ thanh toán hóa đơn tin nước cho CTN Gia Đnh.

Theo đó, khách hàng ch cn đăng ký mt ln duy nht ti quy giao dch hoc trên kênh ngân hàng trc tuyến VCB-iB@nking. Hng tháng, Vietcombank s t đng thanh toán hóa đơn tin nước ca khách hàng theo thông báo ca CTN Gia Đnh.

Đ đăng ký trc tuyến, khách hàng đăng nhp VCB - iB@nking -> Lựa chn “Đăng ký y quyn trích n t đng” -> chọn “Tài khon ngun” -> “Loại dch v”: Hóa đơn tin nước -> “Nhà cung cấp dch v”: Cp nước Gia Đnh -> Mã khách hàng -> Đồng ý vi tha thun s dng dch v.

Dch v áp dng cho tt c các khách hàng ti Vietcombank và được cung cp hoàn toàn min phí.

Thông tin chi tiết, liên h: các đim giao dch ca Vietcombank trên toàn quc hoc Trung tâm H tr Khách hàng 24/7 theo s hotline 1900 54 54 13.

Xem 2164 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng