Thứ năm, 23 Tháng 1 2020
TIN MỚI

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

ACB anh hoat dongNgày 04/7/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã có văn bn s 5171/NHNN-TTGSNH v vic tăng vn điu l ca Ngân hàng Á Châu (ACB). Văn bn này này có hiu lc trong thi hn 12 tháng k t ngày ký.

Theo đó, NHNN chp thun vic ACB tăng vn điu l t 12.885.877.380.000 đng theo Phương án đã được Đi hi đng c đông ca ACB thông qua ti Ngh quyết Đi hi đng c đông thường niên năm 2019 s 1312/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19 ngày 23/4/2019 và Hi đng qun tr ACB thông qua ti Ngh quyết s 1748.1/TCQĐ-HĐQT.19 ngày 24/5/2019.

NHNN yêu cu ACB thc hin vic tăng vn điu l theo quy đnh ca pháp lut, tuân th quy đnh ca pháp lut v gii hn s hu c phn ca các c đông theo quy đnh ca Lut Các t chc tín dng; Giám sát vic chuyn nhượng c phn ca các c đông nước ngoài, đ đm bo ACB và các c đông nước ngoài tuân th gii hn s hu c phn theo quy đnh ti Ngh đnh s 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 ca Chính ph v vic nhà đu tư nước ngoài mua c phn ca t chc tín dng Vit Nam;…

Trong thi hn 10 ngày làm vic k t ngày hoàn thành vic phát hành c phiếu theo quy đnh ca pháp lut, ACB thc hin th tc sa đi, b sung Giy phép hot đng theo quy đnh ti khon 4 Điu 11 Thông tư s 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy đnh v h sơ, trình t, th tc chp thun mt s ni dung thay đi ca ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem 479 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.