Thứ năm, 23 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Shinhan Bank Việt Nam được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Shinhan Bank Viet Nam anh hoat dongNgày 03/7/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã có văn bn s 5096/NHNN-TTGSNH v vic tăng vn điu l ca Ngân hàng trách nhin hu hn mt thành viên (TNHH MTV) Shinhan Vit Nam. Văn bn này này có hiu lc trong thi hn 12 tháng k t ngày ký.

Theo đó, NHNN chp thun vic Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Vit Nam tăng vn điu l t 4.547,1 t đng lên 5.709,9 t đng theo văn bn đ ngh s 31-2019/SHBVN-SPD ngày 17/6/2019 kèm h sơ ca Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Vit Nam.

NHNN yêu cu Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Vit Nam có trách nhim: Xây dng kế hoch và kim soát tăng trưởng tín dng phù hp vi ch tiêu được NHNN duyt trong năm 2019; Thc hin tăng vn điu l theo quy đnh ca pháp lut hin hành; Trong thi hn 15 ngày làm vic k t ngày hoàn thành vic tăng mc vn điu l, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Vit Nam có văn bn đ ngh sa đi mc vn điu l ti Giy phép gi NHNN.

Xem 472 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.