Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Quyet tam phan dau hoan thanh nhiem vu nam 2019Ngày 05/7/2019 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tại Hội nghị này, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng biểu dương các đơn vị thuộc NHNN đã quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN, có dự báo và phương án, kịch bản kịp thời, sát với thực tế, điều hành chính sách tiền tệ (CSTT), tín dụng, ngân hàng linh hoạt và đồng bộ, tạo dư địa cho chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác phát huy tác dụng, góp phần trực tiếp kiểm soát lạm phát ở mức thấp, hỗ trợ tăng trưởng cao. Hoạt động của ngành Ngân hàng đã được Quốc hội, Chính phủ, các chuyên gia trong, ngoài nước và dư luận xã hội đánh giá cao. Những kết quả quan trọng mà ngành Ngân hàng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 được thể hiện trên các mặt sau đây:

Thứ nhất, kiểm soát lạm phát và neo giữ kỳ vọng lạm phát ở mức thấp. Lạm phát bình quân 6 tháng tương đối ổn định ở mức 2,64% (cùng kỳ năm 2018 tăng 3,29%), thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 4% do Quốc hội đề ra; Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 1,87% đã phản ánh điều hành CSTT thời gian qua phù hợp với định hướng kiểm soát lạm phát;

Thứ hai, về cơ bản, điều hành CSTT đã giữ mặt bằng lãi suất khá ổn định. Lãi suất cho vay của các TCTD phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn, khoảng 9-11%/năm đối với trung - dài hạn.

Thứ ba, trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế đan xen những thuận lợi, khó khăn, NHNN đã chủ động điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm, phù hợp với diễn biến thị trường trong và ngoài nước, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Tình hình thị trường ngoại hối 6 tháng đầu năm tương đối ổn định, tỷ giá diễn biến bám sát điều kiện thị trường; thanh khoản đảm bảo, giao dịch ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Thứ tư, tín dụng tăng trưởng hợp lý đi đôi với chất lượng, hiệu quả; Với việc triển khai nhiều giải pháp điều hành tín dụng, tín dụng toàn Ngành tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm, cơ cấu tín dụng có sự điều chỉnh tích cực, trong đó tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng trong tầm kiểm soát. Cùng với đó, ngành Ngân hàng cũng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ các giải pháp góp phần hạn chế tín dụng đen, trong đó, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tạo điều kiện tiếp cận vốn mà ngành Ngân hàng đã và đang triển khai trong suốt thời gian qua, NHNN cũng chỉ đạo các TCTD, đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội có các gói tín dụng đặc thù, tập trung vào các đối tượng vay tiêu dùng ở vùng nông thôn; mở rộng, phát triển một cách hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô... để hạn chế việc người dân tìm đến các kênh cấp vốn không chính thức.

Thứ năm, công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu được triển khai mạnh mẽ và đạt được kết quả tích cực, theo đúng lộ trình, kế hoạch, đảm bảo ổn định, an toàn, lành mạnh hoạt động của các TCTD. Công tác xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đã đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm, cả nợ xấu nội bảng, nợ xấu tồn đọng ở VAMC và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu.

Thứ sáu, hoạt động thanh toán, đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều sản phẩm, tiện ích ngân hàng mới, hiện đại được áp dụng, số lượng và giá trị thanh toán tăng trưởng mạnh. Các ngân hàng đã đưa các công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động thanh toán, đẩy mạnh các hình thức thanh toán hiện đại, an toàn, tiện lợi, được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Thứ bảy, công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống ngân hàng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, các đơn vị đã tích cực triển khai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ tạo chuyển biến và hiệu quả rõ nét trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng. Nhờ đó, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tiếp tục được cải thiện tích cực, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh của cả nước nói chung. Năm 2019, là năm thứ 4 liên tiếp NHNN dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index) các Bộ, ngành. Chỉ số “Tiếp cận tín dụng” của Việt Nam xếp hạng 32/190, đứng thứ 3 trong khu vực và ngang bằng với Singapore và Malaysia - các nước đứng đầu trong nhóm ASEAN 4.

Chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong những tháng cuối năm 2019, Thống đốc Lê Minh Hưng lưu ý, các đơn vị chức năng của NHNN cần tăng cường công tác tham mưu và linh hoạt, bám sát diễn biến tiền tệ ở khu vực và quốc tế cũng như trong nước để chủ động đề xuất những giải pháp kịp thời. Cùng với đó, hệ thống ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đến chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra, giám sát, đặc biệt là công tác giám sát từ xa; Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó cần tiếp tục rà soát bổ sung, đặc biệt là những quy định liên quan điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề cho năm 2020 và những năm tiếp theo, Thống đốc cho rằng, để có thể thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%, tăng trưởng kinh tế 6,8% trong bối cảnh kinh tế thế giới có biến động phức tạp khó lường, các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với ngành Ngân hàng trong 2019 còn rất nặng nề, ngành Ngân hàng sẽ tập trung triển khai các giải pháp điều hành 6 tháng cuối năm 2019, trong đó chú trọng vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện các Nghị định thuộc lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng, quản lý ngoại hối, hoạt động thanh toán,... nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, đảm bảo ổn định, an toàn hoạt động của các TCTD.

Thứ hai, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2019 bình quân dưới 4%; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Thứ ba, tiếp tục triển khai tích cực Đề án Cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020, trong đó, tập trung xử lý hiệu quả các TCTD yếu kém. Thực hiện sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 42. Tăng cường củng cố, chấn chỉnh hệ thống QTDND nhằm bảo đảm hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và giữ vững ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các TCTD.

Thứ ba, tập trung triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, giảm dần tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế. Tạo điều kiện để triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, hiện đại. Giám sát các hệ thống thanh toán, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; tăng cường công tác an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử; áp dụng các tiêu chuẩn an toàn bảo mật thanh toán theo chuẩn quốc tế. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tốt hơn hoạt động cung ứng dịch vụ của các trung gian thanh toán và thanh toán điện tử.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính với NHNN và giao dịch với TCTD góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy doanh nghiệp nói chung và TCTD nói riêng phát triển bền vững

Thống đốc Lê Minh Hưng tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, ngành Ngân hàng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Xem 902 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng