Thứ năm, 02 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Chủ thẻ Sacombank nhận ưu đãi khi mua sắm tại Vincom

Chu the Sacombank nhan uu dai khi mua sam tai VincomT ngày 06 - 14/7/2019, nhân s kin “L hi mua sm đ” (Red Sale Carnival) ti h thng trung tâm thương mi (TTTM) Vincom, ch th Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) được ưu đãi đc bit khi mua sm.

Theo đó, khi mua sm ti TTTM Vincom Center Bà Triu, Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Mega Mall Times City (Hà Ni) và Vincom Center Ðng Khi, Vincom Center Landmark 81, Vincom Mega Mall Tho Ðin (TP.H Chí Minh) ngoài hưởng mc gim giá đến 50% ca nhiu thương hiu, ch th s được hoàn tin 20% cho hóa đơn thanh toán đu tiên trong thi gian ưu đãi vi mc hoàn ti đa 1 triu đng đi vi hàng thi trang, m phm và 500.000 đng đi vi hàng hóa, dch v khác. Mi mc hoàn tin áp dng cho 1.000 khách hàng đu tiên.

Bên cnh đó, trong thi gian chương trình, các khách hàng mi đăng ký m th tín dng đng thi ti và cài đt ng dng Sacombank Pay ti các quy ca Sacombank 6 TTTM Vincom áp dng ưu đãi s được nhn quà tng gm túi đeo chéo, s note hoc áo mưa thi trang. Điu kin m th tín dng là thu nhp t 5 triu đng/tháng nếu khách hàng sinh sng ti Hà Ni, TP.H Chí Minh và 3 triu đng/tháng nếu tnh thành khác.

Khách hàng có th ti min phí Sacombank Pay t App Store hoc Google Play v thiết b di đng và đăng ký tài khon ng dng bng s đin thoi.

Th tín dng Sacombank là ngun tài chính d phòng thiết yếu cho mi nhu cu chi tiêu vi nhiu tin ích như: hn mc tín dng ti đa không gii hn; mua trước, tr sau được min lãi ti đa 55 ngày mà không cn tài sn đm bo; thanh toán, rút tin khp thế gii; mua sm qua Internet; tích lũy đim thưởng đ đi quà khi mua sm; mua hàng tr góp lãi sut 0% mi lúc mi nơi; gim đến 50% khi ăn ung, mua sm, du lch; ch đng giao dch qua kênh Ngân hàng đin t, ng dng Sacombank Pay…       

Sacombank Pay ng dng qun lý tài chính, được tích hp đy đ các tính năng, tin ích ngân hàng hin đi nhm mang đến cho khách hàng nhiu tri nghim thú v trong lĩnh vc ngân hàng s như: liên kết vi th ni đa và quc tế ca tt c ngân hàng; d dàng np tin/chuyn tin vào ng dng; rút tin mt không cn th nha; chuyn tin đến bt kỳ người nhn nào qua tài khon, th, s đin thoi di đng hoc mã QR cá nhân; ch đng qun lý th, tài khon; chia hóa đơn ăn ung, mua sm vi bn bè; mua th cào hoc np tin đin thoi di đng được ưu đãi đến 6,5%; thanh toán hóa đơn nhiu lĩnh vc và cho phép y thác thanh toán t đng; đăng ký và qun lý giao dch mua hàng tr góp lãi sut 0%; tìm đim giao dch, ATM và nhng ưu đãi mi nht…. Đc bit, khi thc hin liên kết th ni đa ca ngân hàng khác, khách hàng s được tng ngay 50.000 đng vào tài khon ng dng. Và khi gii thiu bn bè ti và đăng ký Sacombank Pay hoc thc hin chia hóa đơn ti thiu 500.000 đng, khách hàng được tng th np đin thoi tr giá 50.000 đng.

Thông tin chi tiết, liên h: Hotline 1900 5555 88 hoc 028 3526 6060; truy cp website khuyenmai.sacombank.com và đăng ký th online ti website card.sacombank.com.vn.

Xem 1127 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng