Chủ nhật, 29 Tháng 3 2020
TIN MỚI

08 hành vi bị cấm trong quản lý thuế

08 hanh vi bi cam trong quan ly thueLut Qun lý thuế 2019 được Quc hi thông qua ngày 13/6/2019 đã quy đnh c th các hành vi b nghiêm cm trong qun lý thuế.

Theo đó, có 08 hành vi b nghiêm cm trong qun lý thuế, c th:

Mt là, thông đng, móc ni, bao che gia người np thuế và công chc qun lý thuế, cơ quan qun lý thuế đ chuyn giá, trn thuế.

Hai là, gây phin hà, sách nhiu đi vi người np thuế.

Ba là, li dng đ chiếm đot hoc s dng trái phép tin thuế.

Bn là, c tình không kê khai hoc kê khai thuế không đy đ, kp thi, chính xác v s tin thuế phi np.

Năm là, cn tr công chc qun lý thuế thi hành công v.

Sáu là, s dng mã s thuế ca người np thuế khác đ thc hin hành vi vi phm pháp lut hoc cho người khác s dng mã s thuế ca mình không đúng quy đnh ca pháp lut.

By là, bán hàng hóa, cung cp dch v không xut hóa đơn theo quy đnh ca pháp lut, s dng hóa đơn không hp pháp và s dng không hp pháp hóa đơn.

Tám là, làm sai lch, s dng sai mc đích, truy cp trái phép, phá hy h thng thông tin người np thuế.

Lut Qun lý thuế 2019 nêu rõ, mi t chc, h gia đình, h kinh doanh, cá nhân có nghĩa v np thuế theo quy đnh ca lut. Cơ quan qun lý thuế, các cơ quan khác ca Nhà nước được giao nhim v qun lý thu thc hin vic qun lý thuế theo quy đnh ca Lut này và quy đnh khác ca pháp lut có liên quan, bo đm công khai, minh bch, bình đng và bo đm quyn, li ích hp pháp ca người np thuế.

Xem 2620 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng