Thứ năm, 01 Tháng 10 2020
TIN MỚI

SeABank thông báo thu giữ tài sản đảm bảo Công ty CP Inox Việt Mỹ

Thong baoNgân hàng Đông Nam Á (SeABank) thông báo thu gi tài sn đm bo do vi phm nghĩa v tr n hp đng tín dng ca Công ty c phn Inox Vit M.

Khách hàng vay vn: Công ty c phn Inox Vit M.

Bên bo đm: bà Lê Th Hng Vân.

Tài sn bo đm: Toàn b quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ti tha đt s 58(4), t bn đ s 20, xã Đi Áng, huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni, din tích 38,1m2; tài sn trên đt là 01 căn nhà cp 4 din tích 30m2 theo Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BC 526048 do y ban nhân dân huyn Thanh Trì cp ngày 14/10/2010, S vào s cp Giy chng nhn 3953/2010/HĐTP CH00093 cho bà Lê Th Hng Vân.

Thi gian thu gi: sau 15 ngày k t năng đăng ti thông tin.

Đa đim thu gi: xã Đi Áng, Thanh Trì, Hà Ni.

Lý do thu gi: Do Công ty c phn Inox Vit M đã vi phm nghĩa v tr n theo HĐTD đã ký kết, SeABank thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n theo tha thun ti Hp đng thế chp đã ký kết và theo quy đnh ca pháp lut.”

Xem 1688 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng