In trang này

GPBank lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) thông báo vic la chn t chc đu giá tài sn là Quyn s dng đt và toàn b tài sn khác gn lin vi đt ti tha đt.

Người có tài sn đu giá: Ngân hàng Thương mi TNHH MTV Du khí Toàn Cu - Chi nhánh Th Đô. Đa ch: Tng 1 - Tng 8, s 75 Phương Mai, phường Phương Mai, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni

Tên tài sn: Quyn s dng đt và toàn b tài sn khác gn lin vi đt ti tha đt s: 3635 và 3636, t bn đ s 12, đa ch ti thôn Đng V, xã Thanh Lâm, huyn Mê Linh, TP Hà Ni theo giy chng nhn quyn s dng đt s X 162531, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt s 03087.QSĐD.1130.QĐ.UB so UBND huyn Mê Linh, tnh Vĩnh Phúc, nay là thành ph Hà Ni cp ngày 18/12/2002 đng tên h ông Hà Văn San.

S lượng: 01

Cht lượng: báo cáo kết qu thm đnh giá tài sn đm bo ca Phòng Đnh giá TSĐB TSC.

Giá khi đim: căn c vào kết qu báo cáo kết qu thm đnh giá tài sn đm bo ca Phòng Đnh giá TSĐB TSC ngày 23/05/2019 là: 1.100.000.000 đng (Mt t mt trăm triu đng chn). chưa bao gm các loi thuế, phí và l phí khác theo quy đnh pháp lut khi sang tên chuyn nhượng (nếu có)

Tiêu chí la chn:

- Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá;

- Có phương án đu giá kh thi, hiu qu;

- Có năng lc, kinh nghim và uy tín khi t chc đu giá tài sn;

- Có thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp;

- Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B tư pháp tư pháp công b;

- Các tiêu chí khác phù hp vi tài sn đu giá do người có tài sn đu giá quyết đnh.

Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia t chc đu giá: ti tr s Người có tài sn đu giá t thi đim thông tin được đăng chính thc lên Website GPBank đến 17h00 ngày 05/7/2019.

Thông tin chi tiết, liên h: ch Phm Phương Anh ; Phòng Kinh Doanh - Chi nhánh Th Đô (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; s đin thoi: 0976.544.995)

Xem 1657 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng