Thứ năm, 23 Tháng 1 2020
TIN MỚI

GPBank lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) thông báo vic la chn t chc đu giá tài sn là Quyn s dng đt và toàn b tài sn khác gn lin vi đt ti tha đt.

Người có tài sn đu giá: Ngân hàng Thương mi TNHH MTV Du khí Toàn Cu - Chi nhánh Th Đô. Đa ch: Tng 1 - Tng 8, s 75 Phương Mai, phường Phương Mai, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni

Tên tài sn: Quyn s dng đt và toàn b tài sn khác gn lin vi đt ti tha đt s: 3635 và 3636, t bn đ s 12, đa ch ti thôn Đng V, xã Thanh Lâm, huyn Mê Linh, TP Hà Ni theo giy chng nhn quyn s dng đt s X 162531, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt s 03087.QSĐD.1130.QĐ.UB so UBND huyn Mê Linh, tnh Vĩnh Phúc, nay là thành ph Hà Ni cp ngày 18/12/2002 đng tên h ông Hà Văn San.

S lượng: 01

Cht lượng: báo cáo kết qu thm đnh giá tài sn đm bo ca Phòng Đnh giá TSĐB TSC.

Giá khi đim: căn c vào kết qu báo cáo kết qu thm đnh giá tài sn đm bo ca Phòng Đnh giá TSĐB TSC ngày 23/05/2019 là: 1.100.000.000 đng (Mt t mt trăm triu đng chn). chưa bao gm các loi thuế, phí và l phí khác theo quy đnh pháp lut khi sang tên chuyn nhượng (nếu có)

Tiêu chí la chn:

- Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá;

- Có phương án đu giá kh thi, hiu qu;

- Có năng lc, kinh nghim và uy tín khi t chc đu giá tài sn;

- Có thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp;

- Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B tư pháp tư pháp công b;

- Các tiêu chí khác phù hp vi tài sn đu giá do người có tài sn đu giá quyết đnh.

Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia t chc đu giá: ti tr s Người có tài sn đu giá t thi đim thông tin được đăng chính thc lên Website GPBank đến 17h00 ngày 05/7/2019.

Thông tin chi tiết, liên h: ch Phm Phương Anh ; Phòng Kinh Doanh - Chi nhánh Th Đô (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; s đin thoi: 0976.544.995)

Xem 1455 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.